Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zářijový FL 15

7. 9. 2019

FARNÍ list kraslické farnosti září – 15

Mimořádné  AKCE v naší farnosti:

14.09.so – od 9:00 diecézní pouť v Teplé - klášteře (jedeme autobusem)

14.09.so – není mše sv. Bublava, Stříbrná, Sněžná!

20.09.pá – 19:00 Ekumena Schilbach

Od 25.09. do 27.09. jsem v karlovarské nemocnici (operace). Jistě jste si všimli, že stále chraptím. Tím padá i má zamýšlená dovolená. Odpadají proto mše sv. ve středu i v pátek, jakož i v sobotu 28.09. Bublava, Stříbrná, Přebuz. Je mi to líto. Ale 28.09.so – 11:00 - POUTNÍ mše sv. v OLOVÍ kapli na faře bude stejně tak i

29.09.ne – nedělní pořad jako obvykle; v 14:30 POUTNÍ mše sv. na Grotte bude! Smím-li vás poprosit, modlete se za zdraví manžela Aničky Žáčkové - Marcela. Pokud k tomu přidáte malou prosbu i za mne, pak Pán Bůh vám to odplať. Pater

                                     100_0886.jpg

25 let plzeňské diecéze – společná pouť v TEPLÉ.

Toto výročí zakončíme společně s OB Tomášem, OB Františkem (oslavíme s ním 80let života) a s novým Gen.vikářem Jakubem. Autobus odjíždí v sobotu 14. září v 7:15 z Kraslic (od kostela), 7:30 z Rotavy (sídliště + u kominíka), 7:45 z Jindřichovic (u kostela) do Teplé. Začátek 9:45 v klášteře u kříže jako vloni. 10:00 v kostele katecheze pro dospělé (těšte se na P.Vojtěcha Kodeta). 11:00 Modlitba za diecézi v kostele. 12:00 občerstvení, možnost prohlídky výstavy o kard.Beranovi. 12:15 koncert či křížová cesta. 13:00 divadelní představení; 14:00 mše sv., 15:15 společné blahopřání OB Františkovi. 15:45 konec pouti a v 16:00 odjezd. Samozřejmě si můžete vybrat: zdarma návštěvu klášterní knihovny či prohlídku jiných aktivit. Těším se, že si pro tento společně prožitý den uděláte čas a budeme spolu i děkovat u hrobu bl.Hroznaty, kterého ctíme, a já mu navíc jsem vděčný za přímluvu i za dar kněžství! Proto budu rád, když pojedete! Váš pf

A kdo z vás by si chtěl očistit duši – zpovědníků bude dost! Návrat kolem 18:30.

„Milé sestry, milí bratři,

v sobotu 14. září máme jedinečnou příležitost potkat se po roce z celé diecéze na pouti v klášteře Teplá. Bude to pro nás důležité zastavení před začátkem Mimořádného misijního měsíce, kterým náš papež František chce každého katolíka pozvat k osobnímu zapojení do misijního úsilí církve. A zároveň také příležitostí oslavit nadcházející 80. narozeniny mého předchůdce biskupa Františka. Všechny Vás srdečně zvu ke společnému putování a slavení v Teplé“ biskup Tomáš

Věřím, že pozvání obou našich biskupů padne u každého z vás na úrodnou půdu. Největším darem, který Pánu můžeme dát, je náš čas! pf

Naše opravy

Nátěr šindelové střechy kostela sv. Jiljí v Kostelní byl do pouti 1. září ukončen. Díky Bohu. Faktura ale překvapila: cena za dílo je 142.200Kč. V nabídce sice stálo: 100m2 přijde i s barvou, očištěním od mechu, dvojí nátěr a vyspravení cca 50 šindelů na 39.000Kč. Jenže po přeměření střechy vyšlo najevo: plocha celé střechy je cca 4x větší. Jak to uhradíme? Požádám Radu města Kraslice o úpravu účelu příspěvku. Za ŘKF Kraslice jsem žádal o příspěvek 23.000Kč jak pro kostel Kostelní, tak 23.000Kč pro poutní kostel na Sněžné. Díky 46tis.Kč z rozpočtu Města Kraslice by nám zbylo uhradit 96.200Kč. Měl jsem, jako každým rokem, poutní mši sv. v Lomnici. Pan starosta Matoušek velkoryse dovolil sbírku ve výši 2.675Kč použít pro náš kostel v Kostelní. V Lomnici je patronem též sv. Jiljí, jeden ze 14 Pomocníků v nouzi. Jistě nám pomůže třebas i díky darům z Německa. Podám vám o tom zprávu. Tím ovšem padá letošní zamýšlený nátěr střechy kostela sv. Jakuba na Sněžné.  

hotovo-vpravo.jpghotovo-vlevo.jpg

Schodiště k faře a ke kostelu ve Stříbrné je do poloviny nově položené! Nádherné! Zbývá ještě podlaha z BEST a usazení zahradního domečku pro sněhovou frézu i sekačku na trávu. Protože se ptáci dostali otvory ve vitrážích do kostelů v Kraslicích, Stříbrné, Liboci, navštívil nás minulý týden odborník na tento druh zasklívání. Přes zimu najdeme co nejlepší řešení nejprve v kraslickém kostele. Buď za pomoci hliníkového lešení, nebo výsuvným žebříkem se zajištěním (snad pomůže Jarda Kursa, jako už tolikrát). Oprava krovu kostela sv. Josefa v Krásné Lípě se pro letošní rok chýlí ke konci. Nové pozednice a protézované námětky budou pokryty 3cm silnými fošnami a zajištěny lepenkou. Kdo nám pomůže s úhradou celkové faktury za 789.791Kč? PZAD z MK 700.000Kč; SF z BP 20.000Kč, ing.Hrůza(ředitel Rotasu) 5.000Kč; věřme, že Obec Šindelová přispěje dotací ve výši 10.000Kč. Na naši farnost zbývá 54.791Kč. Ještě, že nám pomohou rodáci z Německa! Kéž Bůh odplatí všem, kteří pomáhají ať finančně, modlitbou či poctivou prací při obnově této svatyně.   pf

schody-st-dole.jpgschody-hotovo-spodek.jpg

--------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 12. září bude na kraslické faře vikariátní konference, v pátek v 10:00 přijede k nám nový generální vikář Jakub Holík, aby se na vlastní oči seznámil s plzeňskou diecézí. Že jsme skutečným misijním územím, je více než jasné. Odtud odjede do Chlumu sv. Maří k návštěvě nejen tamního poutního místa, ale aby se seznámil s P. Milanem Kučerou. Snad mu tento kraj učaruje i svou krásnou přírodou. GV je 22 let knězem, z toho byl 6 let vojenským kaplanem a 16 let působil jako farář v Třebíči u basiliky sv. Prokopa. Jak jsem ho poznal na schůzi vikářů 5.9., je praktickým knězem, který má snahu jít přímo na věc. Ať mu Pán pomáhá a žehná. Pf

                                       KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.c

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2020 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 281250
Měsíc: 4721
Den: 193