Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velikonoční FL 08

12. 4. 2019

FARNÍ list kraslické farnosti velikonoce – 08

Jak se probojovat k vítězství

Z listu svatého Cypriána, biskupa a mučedníka     Vrháme se do bitvy o víru

Když zápasíme a vrháme se do bitvy o víru, shlíží na nás Bůh, přihlížejí jeho andělé, hledí na nás i Kristus. Jaká vznešená sláva a štěstí bojovat před tváří samého Boha a korunu vítězství přijímat od rozhodčího a soudce Krista!

Vyzbrojme se, milovaní, veškerými silami a přichystejme se k boji s čistou myslí, neporušenou vírou, oddanou statečností. Vyhlašují nám boj, ať tedy Boží vojsko nastoupí! Jak se vyzbrojit a připravit? O tom nás poučuje svatý apoštol, když říká: Opásejte si bedra pravdou, nasaďte si pancíř spravedlnosti, vaší obuví ať je připravenost k evangeliu pokoje; a chopte se štítu víry, abyste byli s to zneškodnit všechny ohnivé střely největšího Nešlechetníka, a vezměte si přilbu spásy a meč ducha, jímž je slovo Boží. (Ef 6,14-17.)

Nuže, takovouto výzbroj si vezměme a takovýmito duchovními a nebeskými ochrannými prostředky se zabezpečme, abychom se i v nejhorších dnech mohli postavit ďáblovým hrozbám a odrazit jeho útok.

Nasaďme si pancíř spravedlnosti, aby naše srdce bylo bezpečně chráněno proti nepřátelským střelám. Chraňme si nohy obuti učením evangelia, aby nás nemohl uštknout ani přivést k pádu Had, až po něm začneme šlapat a budeme ho chtít rozdrtit. Držme pevně štít víry, aby nás chránil a mohli odrazit všechno, co po nás nepřítel vrhá. A vezměme si k ochraně hlavy duchovní přilbu, abychom si chránili uši proti výnosům odsuzujícím nás na smrt, abychom si chránili oči proti zlořečeným modlám, abychom si chránili čelo s neporušeným Božím znamením a abychom si chránili ústa k vítěznému vyznání našeho Pána Ježíše Krista. Také si duchovním mečem ozbrojme pravici, aby statečně odmítla přinášet nečisté oběti a aby nikdy nezapomínala, že se má pevně držet Pána, jehož tělo přijímá při eucharistii a od něhož má posléze přijmout odměnu nebeské koruny.

   Toto všechno ať je, moji nejmilejší, pevně uloženo ve vašem srdci. Když na to budeme stále myslet a budeme o tom rozjímat, až na nás přijde den pronásledování, pak se žádný vojín Kristův vycvičený jeho přikázáními a napomenutími nezalekne boje, ale bude hotov přijmout korunu vítězství.

Jaká je to radost i z malého vítězství!

dscn1515--2-.jpg

 Jak vypadají takové výhry? Inu jsou to vítězství nad sebou samým! Takhle vyhráli nad pohodlností či nezájmem o věc Jan S., Miloš B., Marcel Ž., (při výměně všech 67mi žárovek u vysoko zavěšených lustrů kostela Božího Těla a jednoho lustru v zimní kapli za ledkové; vyhrály i Anna Ž., Marie B., které omyly zaprášené skleněné koule). Akce proběhla po 2 pátky. Nebo vyřešený problém letošních vykvetlých kočiček. Nastříhaly je již v únoru pro velikonoční svěcení na farní zahradě v Oloví Helenka K. a Eliška K. Nebo náhrada za tyto kočičky v podobě větviček z bobkovišně (od kaple v Počátkách), které pro nás nařezala Věra S. Dík!

dscn1513--2-.jpg

Víte o někom, komu bychom mohli pomoci a kdo by pomohl i nám?

Jak již bylo v posledním1 čísle FL 07 sděleno, uvolnil se byt 1+1 v Kraslicích, Hradební 1826. Pokud byste o někom věděli, kdo by měl zájem, dejte vědět.  

________________________________________________________________________

Připomínám těm z nás, kteří chodíme ke sv. přijímání, naší povinnost přistoupit ke svátosti smíření v době postní či velikonoční! Je to projev i našeho duchovního zmrtvýchvstání. Samozřejmě, dejte vědět, vždy je možnost toto splnit! Pán čeká!

 -----------------------------------------------------------------------------------  

Pořad o velikonocích 2019 v naší farnosti:

Svatý týden slavíme jako každoročně společně v Kraslicích.

Zelený čtvrtek 18.04.   Kraslice kostel   18:00

Velký pátek 19.04.   Kraslice kostel   15:00!

Velikonoční vigilie – Bílá sobota  20.04.   Kraslice kostel   19:00!

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   21. 04. 2019    Rotava – 08:00, Kraslice -09:30, Jindřichovice – 11:00, Oloví – 14:30, Mezihorská 16:30

Pondělí velikonoční  22. 04. 2019  Bublava - 09:00, Stříbrná – 10:15,

Horní Nivy – 15:00,  SNĚŽNÁ – 17:00 – nejen pro kraslické

*            *           *          *

SRDEČNĚ ZVEME NA SPOLEČNÉ BOHOLUŽBY. Mše sv. je díkůvzdání = poděkování, které je Bohu Otci nejmilejší! Vždyť se jedná o Oběť jeho Syna - tím se nijak nic nemění na našich prosbách = přímluvách, které při mši též přednášíme. Při proměňování, při Pane nejsem hoden, se též klaníme tajemné Ježíšově přítomnosti mezi námi. Zbývá ještě prosba o odpuštění. Ta se děje na začátku mše při úkonu kajícnosti a slovy Pane smiluj se. Zde bych měl velkou prosbu hlavně na kraslické farníky: Prosím o dodržení času při začátku hlavně nedělní mše svaté. Nezlobte se na mne, prosím! Úvodní kříž, pozdravení a projevení lítosti v úkonu kajícnosti jsou časem, kdy nám Bůh odpouští všední hříchy. Když toto dokážeme prožívat, tak je naše duše v čistotě připravena přijmout nejen Tělo a Krev, ale Slovo Páně. 

Upozornění: v týdnu po  velikonocích odpadá páteční mše sv. v Kraslicích (26 4.) stejně jako sobotní mše na Bublavě a Stříbrné! V sobotu dopoledne oddávám snoubence Janu a Slavomíra, který pochází z Rotavy, v kostele sv. Petra a Pavla v Tištíně za Brnem. Po obědě jedou novomanželé na kole se svými blízkými k poutnímu oltáři cca 4km vzdálenému k požehnání. Pozor: to nebudou závody! Mezi nimi budu na kole i já. Tam všem požehnám, požehnám i kola a vyprosím ochranu andělů spolu s P. Marií.   

--------------------------------------------------------------------------

Ještě malou poznámku:

Poděkování patří Obci Stříbrná za dotaci 30tis.Kč na opravu poloviny schodiště jak ke kostelu, tak k faře, tak za příspěvek 7tis.kč na úhradu osvětlení kostela. 

stribrna_madlo_schody.jpg

------------------------------------------------------------------------

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2020 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 281249
Měsíc: 4721
Den: 192