Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslední FL roku 2020

 FARNÍ list kraslické farnosti prosinec - 18

Akce ve farnosti:

31.12 – čtvrtek - Poděkování na konci roku: Ro 16:00, Kr 17:00

01.01. –- pátek -  Nový rok: 14:00 Ol; 15:00 Ji; 16: 00Ro; 17:00 Kr 

02.01. –  sobota 9:00 Bu; OPRAVA - 10:30 St;

03.01. – neděle – 8:00 Ro; 9:30 Kr; 11:00 Ji; 14:30 Ol.

Pokud můžete, přijďte. Vyberte se některou z bohoslužeb. Dávejte na sebe pozor a chraňte se! Scházíme se v rámci povolených počtů. Budete vítání!

_______________________________________________________________________

                            Doufáme, že bude líp. S pomocí Boží!

Firma, která opravuje krov a střechu kostela sv. Josefa v Krásné Lípě, se jmenuje DOHA. Majitelem je pan Domalíp. Nemohu jinak, než každému z vás popřát, by vám v této době covidu bylo doma líp. Máme se držet svého domova, ve kterém můžeme prožívat blízkost Boží pohledem na adventní věnec, který září čtyřmi hořícími svícemi, pohledem na domácí Betlém, pohledem na dárky, které jsme směli dát či dostali, pohledem na bílou zasněženou krajinu. Těch pohledů je ale daleko více. Pro mne bylo obohacením duše, když jsem zaslechl, že Karel Čapek – muž jistě moudrý – měl jednu zamilovanou modlitbu: Sláva na výsostech Bohu a na Zemi pokoj lidem dobré vůle! Byl to šok! Zároveň i dar! To Bohu patří ona sláva, kterou si chtějí mnozí připisovat, přivlastňovat, jí se chlubit atd. Co patří nám? Pokoj, klid pro život, práci, zábavu i povinnosti. S klidem v duši čekat na požehnání do Nového roku nejen pro sebe, svou rodinu. Jak může vypadat takové požehnání? Posilněná VÍRA, že nás Bůh neopouští, ale jen zkouší. Důvěřivý pohled v NADĚJI do budoucna, že vakcína „zabere“. Znovunalezená LÁSKA k některým lidem, které jsme „nemuseli“, k aktivitám, které nám dříve dělaly radost a na které nám nezbýval čas atd. Pro mne se letošní bohoslužebné texty staly vpravdě pokladem. Když o sv. Štěpánu jsem zaslechl jeho slova: - Vidím nebesa otevřená a Syna člověka sedět po pravici Boží! – došlo mi, že za chvíli tam byl i on sám! Ukamenovali ho! Stačil ještě prosit za své vrahy! Proč si ho vzal Bůh k sobě? Nezalhal, řekl, co viděl a vydal svědectví, i když ho to stálo život. Odpustil, i když byl nenáviděn. Pro mne je to výzvou a programem pro nastávající rok: mluvit pravdu a ji i milovat; odpouštět, i když o to ti druzí ani nestojí! Druhým pokladem se stalo znamení o Narození Páně. Došlo mi, že při vchodu do chléva bych nečekal narozené Děťátko, navíc položené do slámy, sena v krmítku pro zvířátka! Toto bylo znamení pro pastýře! A totéž Děťátko je i pro nás znamením, neboť: kdo z nás by čekal, že Bůh vyřeší záchranu lidstva tímto způsobem? Že by dítě zachránilo vztah mezi manželi svým narozením? Proč ne! Konečně se „to povedlo“. Nebo děťátko na „udobřenou“ Proč ne! Že by se otec, mrzout, který se stal dědečkem, nezměnil a nerozzářil? Proč ne! TAKŽE: malé Betlémské Dítě není tak bezmocné! Ať vaše domácí betlémy, kdy každý z nás máme tu či onu úlohu, jsou taktéž prozářeny božím jasem, boží láskou. Přeje pf.  

       Jaké bylo mé překvapení,   (viz na druhé straně – máš-li zájem…)

když jsem dostal od spolku Rotavak velký barevný kalendář k novému roku 2021. K mé i vaší radosti je složen z krásných fotografií koncertů, které se konaly v kostele sv. Petra a Pavla a které vždy proběhly za velkého zájmu. Tyto záběry tvoří věnec kolem textu, který zde otiskuji. Prosím:  dosaďte si sami sebe jako oslovené, abyste po skutečném naplnění vašeho života byli i oslaveni!  Je to FUŠKA, ale stojí za to! Vždyť:  „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání!“

P.S. My spolu „tu káru naší farnosti“ táhneme ještě déle: od 6.9.1992 – 28 let!

BLAHOPŘÁNÍ a POŽEHNÁNÍ

(Vážený pane prezidente, Vážení členové spolku Rotavak.)

Dovolte mi jménem svým i jménem Římskokatolické farnosti Kraslice,

do které spadá i Město Rotava s okolím, vyjádřit obdiv, úctu a radost ze skutečnosti, že již 25 let přispíváte svým vlastním a specifickým způsobem do koloritu skutečných hodnot v tomto krásném příhraničním kraji. Vše začíná vždy nápadem. A ten se vám povedl nejen uskutečnit, ale i bohatě naplnit. Co též obdivuji, je fakt, že umíte vážně vzít za práci, že nejste spolkem mrzutých, ale vskutku vynalézavých a tvůrčích chlapů. Že vám není cizí humor, který přímo čiší z každé akce.

Toto je důkazem jistého nadhledu, zároveň i pokory.

Přeji vám všem, abyste dokázali při sobě stát, spolu mohli zažívat a poznávat krásy boží přírody, byli doprovázeni anděly strážnými,

abyste pod jejich ochranou vždy dorazili do cíle, abyste si dokázali udělat čas i na chvilku osobního ztišení, kdy se mohou vracet zážitky,

kdy se vynořují i detaily, které v zápalu a fofru zapadají do paměti.

Přeji vám i nadále odvahu k zapisování zážitků do kroniky.

Ať v ní nechybí i fotografie, které vás zachycují v postupném zrání věku. Kéž i hudba, ať vlastní či darovaná umělci obohacuje vaše duše.

K tomu ať vám žehná Všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý. Amen.

Ať žehná i naší další plodné spolupráci. Aleluja.

 Co k tomu ještě dodat? Snad jen toto: oslovení ať je rozšířeno: Vážení věřící!

Toto přání patří každému – od Přebuzi až po Kostelní, přes Bublavu, Stříbrnou, Oloví, Liboc, Sněžnou, Jindřichovice, Krásnou Lípu, Kraslice i Rotavu! I já jsem se mezi vámi objevil díky plánům božím, které se tak, jako i vy, snažím plnit co nejlépe. Táhnout za jeden provaz modlitbou, pomocnou rukou, finančním darem či přímluvou u někoho, kdo by sám pomoci nepřišel! To jsou ty „vaše“ nápady! A že i sami jsme si  sobě „k smíchu“? To ať je kořením i dalších akcí! Kostely jsou omezené ne svou kapacitou, ale povolením tam  být! Boží příroda je i znovu objevený chrám boží! Andělé Boží nás VŽDY provází! Zůstaňme i dále boháči na krásné zážitky – to je naše životní kronika!   K tomu žehná váš pater!

kal2021a.jpg

 

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

fara.kraslice@seznam.cz  nebo farnost.kraslice@bip.cz

www.farnostkraslice.estranky.cz

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 292697
Měsíc: 3495
Den: 144