Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitební most - reakce FL05

FARNÍ list kraslické farnosti březen - 05

Re-Akce na náš nedělní Modlitební most ve farnosti! Abych pravdu řekl, to mne dojalo! Proto vše předávám i vám ostatním, kteří jste to vnímali tak nějak podobně. Já jsem vždy byl moc rád, když to, co si myslím, řekl někdo jiný! Často ani pořádně nepoděkuji. Tak nyní díky vám všem za něco nového, co nás jistě posílí. Nouze nás naučí i novým věcem! Váš pater

Dr. Petr Rojík (od varhan): Srdečně zdravím náš farní kruh, děkuji pateru Peteru Fořtovi. Také Alici Lukáčové, že roznáší lístky s programem těm, co nemají počítač. Můj obdiv patří představitelům obcí a firem. V těchto dnech vzpomínám na slova patera Vladimíra Müllera ze Staré Role, který říká, že se nevyhnutelně vrátíme do rané fáze laické církve. To znamená, že si společenství budeme vytvářet sami a jen občas za námi přijede nějaká církevní autorita. Určitě nejsem sám, koho napadlo, že epidemie u nás vypukla v době postní. Vyšší moc nás donutila ke změně a uskromnění životního stylu, tedy vlastně k půstu. Protože naše západní civilizace nebyla ochotná přijmout varování (stejně jako mnohá civilizace předtím), dostala ten půst příkazem. Teď zjišťujeme, že nám stačí míň věcí. A třeba si budeme vážit zdánlivě samozřejmých věcí. Ani po epidemii to nebude jednoduché, protože hospodářská recese omezí erární příjmy a tedy i výdaje pro "zbytné" věci (církve, kulturu, renovaci památek, spolky). Napíšu něco, co bude vypadat kacířsky, ale jen zdánlivě. Máme nařízený "půst" i od bohoslužeb. Přiznejme si, že ne všechny mše nás vnitřně obohacovaly. Budu mluvit za sebe. Někdy jsem pociťoval setrvačnost, zvyklost, formálnost, vadila mi reakce na politiku a jednotlivé politiky, doléhalo na mě vyřizování jiné agendy po mši, navazující honička do dalšího kostela, kde jsem měl už za pár minut hrát... Myslím si, že ani u kněží po celé zemi to nebylo jiné než u laiků. Teď je příležitost se nad tím vším zamyslet. Přesto všechno si upřímně myslím, že jsme na Kraslicku vytvořili dobrou a soudržnou křesťanskou komunitu. Moc vám všem děkuju, mezi vámi se cítím dobře a fajn.                  Moje otázka: Jste na tom stejně? pf

___________________________________________________________________________________

Srdečně Vás zdraví Haasovi: Díky za útěchu, přišla právě včas. V této tvrdé zkoušce platí též důvěra v naší vládu a odborné kruhy. Naší odpovědí je disciplína. Při překonání této doby je nutná duchovní podpora, za kterou Vám ještě jednou děkujeme. Duchovní síla bude též třeba po překonání krize a to ve smyslu různých obětí a náročné práce pro obnovu našeho hospodářství. Vracím se do roku 1945, kdy po návratu Jana Masaryka do vlasti on řekl jednoduchou větu: "Jsem opět doma a musíme všichni pracovat, aby naše země opět fungovala". Národ se semknul a povedlo se to. Budeme se modlit, aby se národy zachovaly ve stejném duchu. Umíme to my i ostatní národy.     

Vendulka Schlesingerová: Děkuji; Také se připojím k modlitbě; Jasně – určitě. Přeji Boží požehnání!

Děkuji za podporu a pomoc. (Ota M).  

Otče, děkuji za zprávu, pokud mi bude lépe, ráda se připojím. Vše dobré a Boži ochranu všem, vaše (Marie Mrz.).   

_______________________________________________________________________________________________________-

Páter moc Vám děkuji za e-mail, jsem moc rád, že se mohu takto spojit s vámi se všemi v naší farnosti. Dnes jsem telefonicky hovořil s mojí kmotřičkou, tak mi také předala nějaké informace a pak jsem telefonoval mojí mamince, která má dnes narozeniny. I ona mi něco popovídala. Taky jsem denně v kontaktu s mojí manželkou. Asi to nejdůležitější pro mě je, že se denně modlím  růženec a při tom prosím o pomoc v této těžké době. Taky jsem si vzpomněl na moto naší diecéze na tento rok: NEBOJTE SE, JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT a to mě také posiluje. Věřím tomu, že nás náš Pán Ježíš Kristus neopustí. S přáním pevného zdraví Váš Pavel Fiala (v současné době v lázních na léčení).

______________________________________________________________-___________________________________

Děkujeme, pater    - tohle se ozvalo vícekrát!

saint_roch-1-.jpg

Patron, světec proti nákazám, moru, choleře, v moderní době i proti virům. Jeho jméno je svatý ROCH. Kdo to byl? Poutník, který na svých cestách i uzdravoval. Jaké štěstí, kdyby dnes potkal ty nakažené! V církvi neměl úřad, natož aby byl Mons.! Přesto patří k nejoblíbenějším postavám církve. Na svět přišel kolem r. 1295 na jihu Francie (Montpellier). Měl zbožné rodiče. Ti mu záhy zemřeli. Všechno tedy rozdal chudým. Coby nemajetný putoval do Říma a cestou zpozoroval, že má „léčitelský“ dar uzdravovat napadené morem. To poznali i v Římě. Na cestě do vlasti sám morem onemocněl (totéž prožil sv. Alois, mladý jezuita, který při službě postiženým, zemřel ve 21 letech). I Roch neušel smrti. Ale, jak praví legenda, nebylo to hned. Zesláblý v jedné chatrči se mu zjevil anděl, dodával mu odvahy. Pes mu denně nosil chléb. Uzdravil se a mohl pokračovat na cestě domů. Tam ho ale nikdo už neznal. „Je to špion“. Uvrhli ho do vězení, které trpělivě snášel – jako vše, co ho v životě potkalo. Pět let tam byl; vysvobodila ho až smrt. Vypráví se: poznali ho až na smrtelné posteli podle mateřského znaménka! Co tohle povídání může pomoci nám? Víme, že od této chvíle existuje přímluvce u Boha! Roch. Prožíváme dobu postu a odříkání (jakýsi druh putování v nouzi). Naším „mateřským znaménkem“ je křest Ježíšův. Obracejme se k tomuto světci! pf

______________________________________________________________________________________________________

Půst má i naše farnost. Jak rád bych vám ukázal krásně zářící kalichy. Jsou jak na Bublavě a Stříbrné, tak i v Rotavě. Nebo si užívat číselníku, který nám usnadní najít v kancionálu nejen číslo písně, ale i sloku, kterou zpíváme! Což není Modlitební most jakýmsi tréninkem pro okamžik, kdy se budeme moci vrátit do našich opuštěných kostelů? Dostáváte do rukou Pořad s čísly písní. Hledáme a s radostí nalézáme. Hledáme skrytá tajemství vyjádřená nejen melodií, ale i obsahem. Písně se stávají „objeveným bohatstvím“! Váš pater.

po-opave.jpg

 

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292697
Měsíc: 3494
Den: 141