Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list Kraslice 2016-08

FARNÍ list kraslické farnosti květen 2016 – 08

mobil: 724 204 702;  www.farnostkraslice.estranky.cz  e-mail: fara.kraslice@seznam.cz

Akce naší farnosti

14.5. so 17:00 Sněžná mše sv. (bude určitě!)

14. a 15.5. ne 15:00 Slavnost Seslání Ducha svatého – sobotní a nedělní pořad

21.5. so 11:00 Jindřichovice – Slavnost Nejsvětější Trojice ! ZMĚNA!

22.5. ne 11:00 NAVÍC kaple Krásná nad Kraslicemi – poutní mše (1x za rok!!)

22.5. ne 14:30 NAVÍC GROTTE – Poutní mše sv. v přírodě nad Olovím

Výzva k prožitku ve Svatém roce milosrdenství!

Jak jistě všichni tušíte, píši tento FL v předvečer biskupského svěcení mons. Tomáše Holuba, našeho nového Otce biskupa. Modlili jsme se za něj. Máme teď možnost se s ním osobně setkat při otevření Brány milosrdenství pro sokolovský i karlovarský vikariát společně v sobotu 07.05. v kostele v OSTROVĚ. Začátek je v 10:00 s programem pro toto setkání a v 15:00 ukončíme pouť nahrazující naši každoroční na Chlumu společnou mší sv. s novým biskupem. Původně jsem chtěl jet s vámi vlakem z Kraslic do Sokolova, přestoupit na vlak do K.Varů a Ostrova. Jsme již většinou starší a proto není lehké se dostat na nádraží jak v Kraslicích (ze Stříbrné či Bublavy) a to platí i pro Rotavu, Jindřichovice a Oloví. Proto vás, kteří máte zájem jet osobním autem, prosím: domluvme se, vezměme do auta toho, který je nemá a rád by jel, a pojeďme společně směr Karlovy Vary až do Ostrova. Sraz aut v Kraslicích je v 07:30, pojedem přes Jindřichovice 07:45, zde se k nám mohou přidat další vozy. To je návrh, sdělte vaše rozhodnutí mobilem či osobně. Tím vše ale nekončí! O našem Božím Těle v Kraslicích 29.05. v 10:00 mohou i ti, kteří nepojedou, být účastni otevření Brány milosrdenství! Opravené boční schodiště zleva nám k tomu poslouží! O tom však později. PROSÍM, nikdo o nic nepřijde, budou jako každoročně přítomni i Neutraublingští. Ti též Bránou projdou s námi! Proto už nyní prosím o vaši účast v tomto jubilejním roce. Váš pf   

Vypadá to jako vtip, ale není!

Dle svědectví z 29.04.2016, bývalého studenta Střední průmyslové školy výroby hudebních nástrojů Pavla Tylšara, předávám: Domovník jménem Hofknecht, zapálený komunista, působil v internátě v 1.patře budovy na náměstí, kde dnes sídlí Česká spořitelna. Spolu s místními spolu-straníky požadoval za totality zbourání skutečně velikánské stavby kostela Božího Těla za účelem zřízení sportovního hřiště. V Karlových Varech na svém ústředí požadovali pro tento účel 100tis.Kč. Jaké bylo jejich překvapení, když jim tam řekli, že dostanou 200tis.Kč, aby kostel mohl být opraven! Jak vidět, byly doby, kdy lidé „dole“ nebyli moudří! Jednu z největších a jistě i nejvýraznější památek Kraslic bychom dnes již díky jim neměli. Nezdá se nám, že se to dnes obrátilo? Jsme my „dole“ moudřejší, než ti tam „nahoře“? Opravdu? A ti „nahoře“ jsou skutečně hlupáky? Jistě, studenti tehdy měli zakázáno do protilehlého kostela chodit, jezdili tedy v neděli na bohoslužby do Sokolova. Jak vidno, VŽDY se našlo řešení! Kéž to platí i dnes! Má zkušenost je: „Je to v lidech“!        

Pomůžete s vysvětlováním?

Svatý rok milosrdenství nás má obohatit o další dobrodružství, zážitky. Po skutcích tělesného milosrdenství (viz FL 06), nám poslouží skutky duchovního milosrdenství (nevědomé poučovat, radit pochybujícím, napomínat hříšné, těšit zarmoucené, odpouštět urážky, snášet trpělivě obtížné osoby, modlit se k Bohu za živé i mrtvé). Moc se mi líbí na ČR 2, jak se prohlubují znalosti reportérů, moderátorů v oblasti duchovní. Ať se to týká různých náboženských zvyklostí, tradic, či vysvětlování původu svátku nebo pár vět o světci, světici toho kterého dne církevního kalendáře – a naše reakce? Vyslechněme, zapamatujme si sdělené a předejme i dále. Je tolik nebezpečí: někdo spadne do pasti dluhu, přiznejme před druhým i vlastní pochybení; tohle zapůsobí nejsilněji! „Že se nestydíš, tohle se přece nedělá!“ Dnes se musí ve věci napomínání jinak: „Kam vede má hříšnost? Stává se ze mne otrok touhy, zvrácenosti, pýchy!“ Kdo mne z toho vyvede jiný, než Ježíš? Nutné jsou dobré příklady! Kéž bychom se jimi stali i my! Tíha zármutku zaslepuje (příklad 2 emauzských učedníků). Nestačí pouze poučovat, je nutné zajít na chvilku i na kávu, skleničku, vyslechnout a při tom mlčet, neskákat druhému do řeči. Ze všech 7 skutků duchovního milosrdenství je nejtěžší pátý a šestý! Odpustit neznamená i zapomenout! Rána však má být zahojena i když zůstává strup! Jakou radost mohou prožívat obě strany: odpouštějící i ten, komu bylo odpuštěno! Vím, že nejsme ani ošetřovatelé, ani sestřičky v domově důchodců! Snášet stáří aktivního člověka, mít trpělivost, když začíná „ten Němec – alzheimer, jak se dříve říkalo HOSIPA (hopnosipamatuji). Asi nejlépe nám jde přímluva u Boha za naše živé i mrtvé. Neměli bychom zapomínat ani na učitele, spolužáky, sousedy atd. I tohle má sloužit pro RADOST, POVZBUZENÍ! Pokud to cítíte jako výtku, tak ji utište svým originálním nápademtak s pomocí Boží do toho! Drží palce váš pater!

_______________________________

Víra a život.

Máme věřit: Hlavou – víra má být rozumná, ne slepá! Srdcem – víra má být laskavá, ne studená! Rukama – víra má být činná, ne lenošná! Reakce na toto byla vidět na 3 mušketýrech, kteří trochu uklidili kapli sv.Vojtěcha v úterý před páteční mší sv. s D’Artagnanem. Takovýchto pomocníků bude zapotřebí jak v Jindřichovicích po opravě fasády průčelí kostela (pilně se pracuje), dále na „parkovišti“ za kostelem v Rotavě, na faře v Oloví po stažení budovy, nové fasádě v průčelí a opraveném schodišti do fary s „madlem“. Ten, kdo nemůže pomoci fyzicky, ať pomůže modlitbou. Mnozí již pomohli tím, že přispěli finančně! Díky za každou formu spoluúčasti!! Protože: Víra není jen nauka, ale i cesta; víra není jen abstrakce, ale i konstrukce; víra není jen poznání, ale i pozvání! Inu, buďte vítáni na cestě ke konstruktivnímu životu z víry v naší farnosti. Náš Miloš B. např. spálil všechen shnilý šindel ze střech i říms a pilířů při opravě v Jindřichovicích. I to je pomoc! A je jich více! Díky pf

 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2024 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 478804
Měsíc: 6141
Den: 126