Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list březen 2012-04

 

FARNÍ list kraslické farnosti  březen 2012 – 4
Tel-nové číslo: 359  574 053 ŘKF          mobil: 724 204 702 PPF
Pořad svátosti smíření v březnu
24.03.so: 07:50 Bublava a 09:00 Stříbrná.      25.03.ne: 10:45 Jindřichovice a 14:00 Oloví
28.03.stř: 15:00 Rotava.         29.03.čtv: fara Kraslice 16:00(něm.) a zimní kaple 17:00
Nezapomeňte, že se ze soboty 24.03. na 25.03. mění čas na letní! Kdo na to zmena.jpgzapomene, přijde v neděli na mši sv. pozdě! Proto si v sobotu večer posuňte čas o hodinu dopředu a jděte dřív spát, noc bude o hodinu kratší.
Další pravdy do mozaiky o biřmování! – pokračování 2.
O co prosit Ducha sv.? Dary Ducha sv. jsou trvalé dispozice, aby člověk ochotně následoval Boží vnuknutí. Prosme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.Prosme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně poro-zuměli.  Prosme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali. Prosme o dar síly, mít odvahu vykonat, co od nás Bůh žádá. 
5.Dar umění (jinak i poznání, vědění): Dar umění nás uschopňuje dávat věci do souvislosti s konečným cílem, učí nás žít a ovládat se. Na kraji města seděl stařec a přichází k němu pocestný se slovy:“Ještě jsem tu nikdy nebyl. Žijí zde také lidé sobečtí a zlí, kterých jsem si užil až dost?“ Stařec nato:“I tady jsou lidé sobečtí a zlí.“ Za chvíli se tohoto starce ptá jiný pocestný:“Jsem tu poprvé. Jací tady žijí lidé?“ Stařec:“Jací lidé žijí tam, odkud jsi přišel?““Dobří, štědří, pohostinní i poctiví.““I zde jsou takoví“, odvětil stařík. Obchodník, který zaslechl oba rozhovory, se vyčítavě podíval na starce:“Jak můžeš odpovědět na stejnou otázku pokaždé jinak?““Synu,“ řekl stařík,“každý si nosí svůj svět v srdci. Kdo nenajde nic dobrého na minulosti, nenajde nic dobrého ani tady. A kdo poznal hodné lidi jinde a měl i přátele, najde je i zde. Víš, lidé jsou takoví, jaké je vidíme!“ Jsme dílem Božím, můžeme se svobodně rozhodnout, zda za vším spatříme Boha, jeho stvoření, nebo se na vše zadíváme pouze svým omezeným pohledem a ne jeho!     
Prosme o dar umění, aby stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele.
6.Dar zbožnosti: tento dar působí radost z toho, že můžeme zůstávat v Boží blízkosti. Jistý král měl syna, který se těžce provinil. Za trest ho poslal do vyhnanství. Princ trpěl hladem i zimou a přestal doufat v odpuštění. Po letech za ním poslal vyslance, který mu sdělil:„Můžeš si přát, co chceš, přání ti bude splněno.“Ten překvapen sdělením požádal o chléb a kabát. Úplně zapomněl, že je princ, že může žádat odpuštění a vrátit se do paláce. Byl naštvaný, že nabídka přišla tak pozdě, neměl možná i ke všemu důvěru? Vzpomněl jsem si, kolik je zde kolem mne pokřtěných dětí božích – princů, princezen, kteří se po spáchané vině dostali daleko od Boha, Krále. Místo,aby požádali o odpuštění, prosí o „žvanec a kus hadru“. Jsou naštvaní na Boha, nedůvěřují mu. Zapomněli, že jim sám Bůh nabízí odpuštění, že se mají vrátit do jeho blízkosti, ochrany, pomoci,požehnání. 
Prosme o dar zbožnosti, abychom si rádi povídali s Bohem, modlili se upřímně a s důvěrou.                              Příště si doplníme něco o Daru bázně Boží.
Je to k pousmání, nebo ne?
Byla řeč o modlitbě. Když uhodily nedávno kruté mrazy, byli jsme na kraslické faře (bez 2 dnů) měsíc bez vody. To víte, že jsem nebe prosil, aby zas voda tekla. K překvapení všech, zateklo (ale pořádně) do kostela Božího Těla. Na levé straně bylo jezero, krápníky visely z kazatelny. Pane, prosil jsem, ať teče voda na faře, a ne v kostele! Pochopil jsem vzkaz Boží: tady máš důkaz,že se letos musí 2 části střechy opravit! Můžeš na to poukázat, aby ti věřili! To však nabylo vše: v sobotu 03.03.ráno začala konečně voda na faře téci. Nedostal jsem druhý vzkaz z nebe? Ale ano! V noci z neděle 04.03. na pondělí praskla u WC ve vrchní koupelně fary malá hadička. Voda na kraslické faře vytopila nejen koupelnu, ale i spodní WC, voda protekla a do sklepa, hotová spoušť. Jaký to byl vzkaz z nebe? Neměň zatím farní okna (už netěsní), ale zkulturni konečně toaletu v přízemí! Stále jsem tuhle úpravu odsouval pro jiné priority na různých kostelech.Takže:Pán nám zjeví svou vůli v pravý čas, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Až vše bude hotové, poděkujeme. Nyní ale musíme prosit o požehnání a pomoc při opravách! Dík patří všem, kdo mi pomohli při úklidu. A zároveň už předem prosím o další pomoc, až bude vše uvedeno do pořádku, až budeme mít důstojnou toaletu vedle místnosti pro spolčo.
Není pomoc, jako pomoc!
Jedu autem ze mše sv., zvoní mi mobil: „Čím mohu pomoci, pane starosto?“ Jaké bylo mé překvapení, když jsem se dozvěděl zprávu, že naší farnosti chce naopak pomoci OÚ na Bublavě? Jedná se o použitou větší černobílou kopírku. Ať už se nabídka uskuteční nebo ne (závisí to na souhlasu celého zastupitelstva). Jedno je jisté: kdykoliv budeme ochotni pomoci my,bude pomoženo nám. Bůh odměňuje nejen úmysl, natož skutek. Odměnu od Boha může proto očekávat i OÚ na Bublavě!
Proč není takový zájem u nás?
Ještě jednou se vracím ke mši sv. v sobotu 17.03. na Bublavě. Stáli tam manželé. Ptal jsem se, odkud jsou: „Z Budějovic.“ Do které farnosti patříte, ptám se. „ No, to je problém, my dost jezdíme, máme problém najít společenství pro děti. Snad se to brzy vyřeší!“ V té chvíli mi bylo teskno v duši: Proč tohle nezažiji zde v naší farnosti? Inu, musíme trpělivě čekat na pokyn shůry, věřme, že na nás Pán v této oblasti nezapomněl. Ale jistě zato stojí neustále mu naši touhu připomínat!!
Něco málo ještě k zamýšleným opravám.
Tento týden p.Prajka zateplil polystyrénem venkovní zeď schodiště na půdu (fara Kraslice). Zateplení (ušetříme za plyn) přišlo na 96.075,-Kč. Dary:+54.610,-Kč, zbývá 41.465,-Kč. S pomocí Boží začneme s opravou dvou částí střechy kostela Božího Těla za 314.432,-Kč (příspěvky: 200.000,-Kč, ŘKF musí uhradit 114.432,-Kč).
V týdnu mezi 19.03.-23.03. podáme žádost na evropské fondy v programu AZV MZe na fasádu kostela sv.Martina-Jindřichovice-věž je hotová–ve výši 2,853.976Kč) – jestli vše dobře dopadne, pak 10% bude muset uhradit ŘKF - 285.976,-Kč! A to nikdo neví, na kolik nám pan Kalousek zvedne DPH! Inu, Pánu Bohu poručeno, děj se jeho vůle.Jedna mladá Němka se v Otčenáši modlila: Otče náš…místo:buď vůle tvá…buď vůl tvůj. Když ani vlas z hlavy nespadne, aniž by to Bůh nevěděl,tak co.
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 296164
Měsíc: 3100
Den: 124