Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 2016 březen 05

FARNÍ list kraslické farnosti březen 2016 – 05

mobil: 724 204 702;  www.farnostkraslice.estranky.cz  e-mail: fara.kraslice@seznam.cz

Svátost smíření v naší farnosti:

Bublava (sobota 12.3. a 19.3. od 07:45); Stříbrná (sobota 12.03. a 19.03 od 09:05); Oloví (neděle 13.3. a 20.03.od 14:30); Rotava (středa 16.03. od 16:00, neděle 20.03. od 07.45); Jindřichovice (13.03. od 12:00 po mši sv. a také 20.03. zase po mši sv.); Kraslice (čtvrtek 17.3. od 16:00 na faře, od 17:00 v kostele-vchod do zimní kaple). Mimoto možnost vždy 30min.před obřady ve Svatém týdnu v kostele Kraslice viz níže!

Svatý týden:

zarostly_kriz_hrbit.jpg

Letos po dlouhé době slavíme Velký pátek i osobním volnem. Pokusíme se odstranit všechny nánosy špíny (hříchů), obrostlý kříž Kristův od všech možných i nemožných zlozvyků právě v tento den volna? 

Pondělí 21.3.2016: 08:00 Mše sv. Kraslice zimní kaple, poté setkání seniorů

Zelený čtvrtek 24.03.2016 – KRASLICE kostel 18:00 (od 17:30 sv.smíření)

Velký pátek 25.03.2016 – KRASLICE kostel 15:00! (od 14:30 sv.smíření)

dscn0140.jpgVelikonoční vigilie 26.03.2016 – obřady v 18:00 (od 17:30 sv.smíření)

Tuto svíci každý rozsvítí od posvěcené velikonoční svíce PAŠKÁLU (život + naděje + pokoj)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: nedělní pořad (8:00-Ro,9:30-Kr,11:00- Ji,Ol-14:30)

Pondělí velikonoční:09:00 Bublava;11:00 Stříbrná; 15:00 Kr.Lípa;17:00 Sněžná

I tímto se zapojíme do Roku Božího milosrdenství! Přijďte, prosím!

*            *           *           *

Jak s touto změnou naloží krasličtí?

Vím, že každá změna bolí ( zajeté koleje měnit, zvyk je železná košile). Přesto prosím o pochopení. Jedná se o způsob přípravy na sv.příjímání a o vybírání při kostelní sbírce. K prvnímu: každý, kdo chce při mši sv. přistoupit ke stolu Páně si sám vloží neproměněnou hostii do obětní misky. Nese-li po mši sv. Sv.Hostii nemocným, přidá patřičné množství. Pak přijme i požehnání k této službě. Přípravu ke stolu Páně je možné vyjádřit poté i zpěvem PANE SMILUJ SE. Tím vyjádříme i lítost nad všedními hříchy. Nyní ke druhému: ve všech kostelech naší farnosti je na obětním stolku miska s hostiemi a konvička s mešním vínem a je tam též i košíček na sbírku. V kraslickém kostele se dosud chodilo vybírat tradičním způsobem. Z úcty k zesnulému P.Feixovi jsem tohle ponechal. Ptal jsem se ho, proč nezavedl způsob, kdy při příchodu do kostela vhodí každý do košíku svůj příspěvek na chod farnosti,  na opravy? Odpověď zněla: „To by byly sbírky menší…“ Vím jedno, že věřící rádi přispějí, když vidí, že se něco děje! Věřím, že tomu bude nadále i v kraslickém chrámě. Ve Farních listech se po léta dočítáte, co kde bylo vykonáno – a bez vašich darů by tomu tak nebylo. Vždyť si s sebou jednou NIC nevezmeme; pomoc, ať  finanční, manuelní či duchovní – nebude u Pána zapomenuta. A já, správce vaší pomoci, budu vydávat počet a věřte, že POCTIVOST se u Pána vyplácí! Ve světě kolem nás tomu tak být nemusí, bohužel. Ale to  není náš problém! Vždyť i kontrola musí u sbírek být: sami si je počítáte a zapisujete! Ještě ale maličkost: Při poutích a půlnočních si tradiční způsob ponecháme; a zde se ukazuje POKORA těch, kdo s košíčkem chodí po kostele! Díky za pomoc!  pf

dscn0131.jpg

Pomůžete s vysvětlením?

Každým rokem žádá naše farnost o finanční příspěvek pro konkrétní akci. Jsou tyto možnosti: příslušná Obec či Město (záleží na rozhodnutí místních zastupitelů); u památek Karlovarský kraj (KK) a Ministerstvo kultury (MK). Mezi naše památky patří tyto kostely: Kraslice, Sněžná, Jindřichovice, Oloví, Přebuz, Kostelní, Krásná Lípa. MK přispívá jednak v Havarijním programu (HP) a pak ORP3 (tuto podporu dostávají tzv. „malé okresy“;  u nás jsou to  Kraslice). Pro letošní rok  jsme z KK nedostali příspěvek žádný. Z MK nám bylo přislíbeno 190tis.Kč na akci opravy plechové krytiny pravé boční lodi kraslického kostela. Akce bude stát 443tis.Kč!! Z ORP3 nám bylo přislíbeno 120tis.Kč. Tuto částku nelze použít na výše zmíněnou opravu plechové krytiny kostela v Kraslicích! Jinými slovy: Na stejný dotační titul nelze použít příspěvek z HP a z ORP3. Proto jsem zažádal o příspěvek na opravu fasády průčelí kostela v Jindřichovicích ze zmíněného ORP3. Jelikož nikdo jiný o příspěvek z ORP3 nepožádal, byla přislíbena na jindřichovický kostel. Akce bude stát 300tis.Kč. Ono to chvíli trvá, než si seženete příslušné doklady!  Předem se vždy musí žádat Národní památkový úřad o Závazné stanovisko, Stavební úřad o Povolení ke stavbě. Nutná je i Projektová dokumentace, Smlouva o dílo atd. To vše musí být dodáno a přitom není ani zdaleka jisté, že příspěvek na akci dostanete! V případě opravy fasády kostela sv.Martina nám pomohlo, že jsme všechny potřebné doklady měli již z roku 2012, kdy se opravovala věž  jindřichovického kostela. Z tohoto všeho je vám snad jasné, že je nutné vždy spoléhat na Pána! A na velkorysé sponzory! Zde nepomohou nářky druhu: A jinde se ztrácí miliony, kradou miliardy.. Pro kraslický kostel nám chybí 253tis.Kč, pro jindřichovický 180tis.Kč. Celkem 443tis.Kč. Spolehněte se, že vám napíši, jak to dopadlo!! S pomocí Boží!  pf

Nyní ještě pár slov ke Svatému týdnu.

Pro vás – pokud budete chtít – mám připravenu brožurku ke Svátosti smíření pro vaše děti, blízké atd. Vy jste ji pro sebe dostali gratis. Ale za tyto další bych prosil 15Kč za kus.  Letos je Velký pátek volným dnem, proto obřady budou již v 15:00! Na Bílou sobotu bychom přijali mezi pokřtěné kamarádku Marcelky z Rotavy. Obě se na tento den připravují.

dscn0078.jpg

BIŘMOVÁNÍ.

 V letošním roce proběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování. Je mezi námi několik dospělých POUZE pokřtěných. Jako váš duchovní otec jsem měl možnost požádat Otce biskupa o povolení při jejich křtu ihned i biřmovat. Tohoto jsem se vzdal z tohoto důvodu: Chtěl jsem, aby se tito pokřtění setkali při udílení svátosti biřmování s biskupem. Tak se přihlaste, buď osobně nebo i přes mail. Materiál pro přípravu mám k dispozici, setkání proběhnou v patřičném předstihu a tak se nebojte přihlásit! O to právě jde: abyste se přestali bát o víře mluvit, ji žít a bránit. To platí i o vztahu k CÍRKVI! Těšme se a modleme se na tento úmysl. Přeji všem hojnost božích darů o největších svátcích v církevním roce. pf

buch_firmung1.jpg

Tuto publikaci jsem přeložil do češtiny a najdete ji pod rubrikou Biřmování. pf

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 347310
Měsíc: 3295
Den: 128