Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 2014 červenec 09

 

09
Tel.číslo: 359 574 053 ŘKF          mobil: 724 204 702 PPF
Nejbližší akce :
14.07. po – 08:00 Kraslice mše sv. ke cti Bl.Hroznaty, patrona naší diecéze
19.07.so – Rotava 11:00 křest malého Jana Siváka
26.07.so – Oloví 12:00 křest malé Julinky
POUTNÍ PĚŠÍ CESTA ke sv. Jakubu 27.07.2014! Sraz v 9:15 u kostela B.Těla v Kraslicích! Letos nás na tuto formu zvou přátelé ze Saska; Návrat autobusem!
27.07. ne Poutní mše sv. ke cti sv.Jakuba na Sněžné, bus:10:00 Rotava; 10:15 Kraslice kostel 10:30 příjezd; odjezd 13:15. Od 10:30 úvaha, rytm. písně; 11:00 bohoslužba. Pak možnost pohoštění, příležitost k č/n setkání.
02.08.so – Jindřichovice 15:00 křest malé Anny Venantie Bechyńové
03.08.ne – LIBOC kostel Nejsvětější Trojice – poutní mše sv. č/n
Co letošní opravy?
sn-kazatelna_strapce-vpredu.jpgNa kazatelně v kostele sv.Jakuba se díky panu Josefu H. objevily nově vyrobené a také i barevně přizpůsobené střapce z tvrdého dřeva. Po letech, kdy zloději ukradli co mohli, se pomalu vše vrací do původní krásy. Při aktualizaci INVENTÁŘŮ jak kostelů, tak far, se na oratoři kraslického kostela, našel krásný reliéf sv.Cyrila a Metoda! Všichni, co byli 06.07.14 na mši sv., 100_0695.jpguctili nejen oba spolu-patrony Evropy, ale i zapomenuté dílo!
Jak vidíte, nezačal jsem hned velkými výdaji pro opravy našich kostelů, far. Důkazem je i letošní VÍCEVÝDAJ kolem venkovních schodišť u sakristie a bočního vchodu kostela B.Těla v Kraslicích. Úprava okolí nalevo od chrámu (za evropské peníze) se dotýká i nás (i když za NAŠE peníze). Schodiště jsou – a to musíme uznat – rozpadlá a mohly by ohrožovat všechny, kteří budou na blízkém hřišti s dětmi nejen fyzicky, ale i pohledově. S tím nikdo z nás ale nepočítal! O to vítanější je slíbená pomoc od kameníka p.Šebka (nabídka v rozumné výši), beton pro základ je od kraslické Betonárky slíben gratis, dík i za pomoc a příslib jak p.starosty, tak místostarosty. Když vše dopadne dobře, pak bude opraveno i schodiště v průčelí tohoto kostela. Pán žehnej!
A co další formy pomoci?
Za pomoc při adaptaci Antonína P.!! Nejen Zuzaně F., která se mu stala „krstnou matkou“ jak říkají na Slovensku. Zdeně K. za „právní“ poradu, za písemné vyřizování jeho pohledávek. Jarmile V.za darovaný mobil. Alici L.za nakoupené jídlo. Aničce Ž. a její dceři Marcele za oděvy i boty. Marii B.za aktuelní rady i pohoštění – a vůbec všem, kteří se ujímáte tohoto bratra. Pán vám to odplatí! Jak těžké je se ujímat slabších! Papež Franti-šek nás k tomu vybízí! Pán Ježíš nám v tom pomůže. Duch sv.nás též i posílí. Na tohle vše dívá Nebeský Otec a má z nás radost! Já se také do tohoto procesu zapojuji! Víte čím? Moc Boha prosím o TRPĚLIVOST! pf
 
O kříži      (Z kázání sv. Jana Zlatoústého)
Adam a Kristus, Eva a Maria.
Viděl‘s to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě víc. Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus, aby ho přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi. A poslyš, jak se to stalo. Znamením naší porážky kdysi byla panna, dřevo a smrt. Tou pannou byla Eva, neboť ještě nepoznala muže, dřevem byl rajský strom, smrtí pokuta Adamova. A teď zase Panna, dřevo a smrt. Symboly porážky se tu však stávají symbolem vítězství: místo Evy je tu Maria, místo stromu poznání dobra a zla strom kříže, místo smrti Adamovy smrt Kristova. Vida, čím ďábel zvítězil, tím byl také poražen. Z rajského stromu porazil ďábel Adama, z kříže přemohl Kristus ďábla. Jedno dřevo sráželo do propasti smrti, druhé naopak přivádí zpět k životu i ty, kteří tam sestoupili již předtím. To první ukrylo poraženého člověka, když se styděl za svou nahotu, druhé naopak obnaženého člověka před zraky všech vyvýšilo jako vítěze. První smrt přivedla všechny, kdo se narodili po ní, do záhuby, druhá naopak vzkřísila k životu i ty, kteří se narodili před ní. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy?1 Smrt nás učinila nesmrtelnými, tak podivuhodné je dílo kříže. Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak k němu došlo? Nuže, nyní si také uvědom, jak se toto vítězství zrodilo bez jakékoli naší námahy a jakéhokoli našeho potu. Nepotřísnili jsme své zbraně žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit do žádného bitevního šiku, ani jsme neutržili žádnou ránu, dokonce jsme ani nebyli očitými svědky toho boje, a přece jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám Pán, vítězství je naše. Jestliže je tedy toto vítězství i naším vítězstvím, napodobme vítězné vojáky a radostně dnes zazpívejme chvalozpěv na vítězství. Chvalme svého Pána a volejme: Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, peklo, tvůj osten?2 Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z kříže. Kříž je znamení triumfu nad démony. Kříž je meč tasený proti hříchu, meč, kterým Kristus probodl Hada. Kříž je vůle nebeského Otce, sláva jednorozeného Syna, radost svatého Ducha. Kříž je ozdoba andělů, bezpečí církve, hrdost Pavlova, opevnění svatých. Kříž je světlo celého světa.
Poděkování patří rotavským za přípravu krásné rodinné poutní oslavy. Vůbec nám nevadily mraky na obloze. Dík i pěveckému sboru CUBITUS z Lokte; byl to krásný zážitek – snad za rok tento sbor přivítáme na Božím Těle v Kraslicích! I tito přátelé byli velmi mile překvapeni z radostného křesťanského prožitku! Díky! Díky i 2 anonymním dárcům na úhradu jejich vystoupení! Díky všem těm, kteří přispěli na nákup nové-ho vysavače pro rotavský kostel! ALE nejen zde, i příprava a úklid kostela ve Stříbrné je důvodem velké radosti a výzva k vděčnosti: p.starosta Boris J.„zalarmoval“ partu dobrovolníků, kteří pak pod vedením Věry S. si v pondělí před poutí „mákli“ a překrásně vyzdobili dům Boží! Byl to den, kdy začala vlastně 1.světová válka – a té bylo i při bohoslužbě vzpomenuto – padlých i obětí. Znovu si přečtěme kázání o kříži, o vítězství! Díky tobě, Ježíši! Smrtí se život nekončí, ale mění! Láska je víc, než nenávist.

 

 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2023 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 439186
Měsíc: 10795
Den: 139