Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 2013 březen 05

 

FARNÍ list kraslické farnosti  březen 2013 – 05
Tel.číslo: 359 574 053 ŘKF          mobil: 724 204 702 PPF
 
Pořad bohoslužeb, setkání.
Křížová cesta: každý pátek v 17:00 v zimní kapli v Kraslicích, pak mše sv. To samé platí pro středu v 16:00 v zimní kapli v Rotavě. 15.03. – pá - Ekumena na katolické faře Klingenthal (18:15 odj.od fary Kraslice). Svátost smíření: dříve ZPOVĚĎ – 17.03. Oloví 14:00; 20.03. Rotava 16:00; 21.03. Kraslice 17:00 + 16:00 na faře; 23.03. Bublava 07:50 + Stříbrná 09:00 + Jindřichovice 15:00!
Květná neděle: obvyklý sobotní+nedělní pořad. Svatý týden jen v Kraslicích
 
Milé překvapení jménem „prezident Miloš Zeman“:
Bože, dej mi odvahu, abych se snažil ovlivňovat věci, které ovlivnit mohu.
Bože, dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivnit nemohu.
Bože, dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit mezi prvním a druhým.
Málokdo čekal něco takového: tolerantní ateista, jak se sám nový pan prezident nazval, prosí o odvahu, pokoru i moudrost! I mnohým z nás chybí odvaha něco změnit, ovlivnit nejen vůči okolí, ALE VŮČI SVÉMU NITRU! I nám chybí někdy pokora PŘEDAT BOHU TO, s čím nemohu pohnout; vyčerpávám se, a je to zcela zbytečné. I nám se často nedostává moudrosti a poznání, schopnost rozeznat DOBRO od ZLA. Neznáme snad pohádku, kde mocný čaroděj mění bílé v černé, užitečné ve zbytečné? Pak se lehce stane, že hrdinové pohádek volí raději bezvýznamné a přehlíží podstatné. Jde o PŘEVRÁCENÍ HODNOT. Současná doba toto dokázala! Co bylo dříve nenormální, nemorální, je dnes normální a morální - i naopak. Naším úkolem a přímo i postní výzvou je: snažme se ze všech sil vrátit vše do původního božího řádu! Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! Během roku i během let, se nám přes všechnu snahu konat dobro, podařilo nashromáždit mnoho harampádí, zbytečných věcí; zdály se nám být důležité, teď překáží. Jde nejen o VĚCI, jde i o HŘÍCHY. Žádný moudrý nepostaví do místnosti, kde na zemi leží střepy, prázdné lahve, pavučiny, nový nábytek. Jak bychom pak chtěli duši, kde je hřích, zdobit ctnostmi? Nejprve je nutné zamést a uklidit pokoj, stejně i duši dobrou zpovědí! 
Nový prezident se nestyděl říkat slova Otčenáše, modlitbu Páně. Víte, že na pohřbech tuto modlitbu říkám stále častěji SÁM? Je mi smutno! Stydíme se snad modlit nahlas, stydíme se snad vyznat hříchy ve svátosti smíření? Je čas přestat se stydět! Každý je hříšný, i já! Dejte mi své hříchy – volá Ježíš – já je zničím, nebudou zraňovat ani vás, ani ostatní! Nestyďte se – důvěřujte mi, PROSÍM – žádá náš Pán! Nechcete si udělat předsevzetí? Např.: až budu slyšet výzvu: Nyní se pomodlíme slovy Krista: Otče náš…..  Přidáme se ? pf
Rok Eucharistie
Protože Pán miloval své, prokázal jim svou lásku až do konce. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa odešel k Otci. Proto během večeře umyl učedníkům nohy a dal jim přikázání lásky. Ono umývání je výzva k očistě duše, která má být bez hříchů; pak je možno zasednout spolu s Pánem ke stolu. Na počátku mše (eucharistie) říkáme: Zhřešili jsme proti tobě; Pane smiluj se! TÍM SE NÁM ODPOUŠTĚJÍ LEHKÉ HŘÍCHY. Těžké hříchy nutno předem vyznat, pak mohu ke stolu Páně! Něco obdobného lze spatřit při předání přikázání lásky:MILUJ BOHA, MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO. Pokud mám něco proti svému bratru, mám před oltářem nechat svůj dar a jít se napřed usmířit! Usmířit se i s Bohem je logicky taktéž nutné! Kard.Tomáš Špidlík nás může poučit v pohledu na slavení eucharistie: západní (latinská) církev staví do popředí Poslední večeři Páně před jeho utrpením a smrtí. Východní církev naopak setkání se Zmrtvýchvstalým po jeho smrti. Jedno pojetí nevyvrací druhé, oba pohledy se navzájem OBOHACUJÍ tím spíše, že mše sv. je předzvěstí  hos-tiny nebeské. Ale jedno je jisté: stalo se to DÍKY OBĚTI Ježíše na kříži!
 
Matka Církev v očekávání.
Svět je zvědavý, kdo má z kardinálů volitelů větší šanci. My se naopak modlíme za nástupce Petrova. Ať to bude ten či onen, nebude mít lehkou úlohu. Proto se modleme nejen po dobu konkláve, ale i pak: aby dostal dary Ducha sv.; aby utvrzoval ve víře v Ježíše Krista všechny bratry a sestry; aby nás slovem i skutkem vedl ke Kristu, který je Láska; aby kormidlo lodičky Církve řídil s pevnou důvěrou v pomoc Boží,vždyť od Pána dostal klíče od Božího království! Ať ho všichni přijmeme jako Sv.Otce!
 
Z různých pohledů se díváme s obdivem na Benedikta XVI. Při mši sv. neříkáme již přes týden jeho jméno. Jakou stopu zane-chává? Je radikálním spolupracovníkem PRAVDY.Nebo nám data jeho rezignace něco prozrazují? Pouhé 2 dny před začátkem POSTU, doby pokání a intenzivní modlitby, vybízí k prosbám za budoucnost. A to v době karnevalů, masopustních rejů! Jakoby nám chtěl říci: Se stejnou vervou, s jakou tančíte, prožijte půst! Den, kdy vše bylo oznámeno světu, bylo 11.02.2013. Před 155 lety se P.Maria – Neposkvrněné Početí –ukázala pastýřce– malé Bernadettě. Sv.růžencem můžeme překonat všechny překážky, které Satan klade Kristově Církvi. Vymodlíme si PASTÝŘE činu? Benedikt XVI. je příklad POKORY, PROSTOTY, VZDĚLANOSTI.  pf
 
Děkuji Vám za trpělivost, kterou máte se mnou! Díky i za přátelství -Pater
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 304635
Měsíc: 3172
Den: 109