Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 2012 červenec-srpen 10

 

FARNÍ list kraslické farnosti  červenec-srpen 2012 – 10
Tel-nové číslo: 359 574 053 ŘKF          mobil: 724 204 702 PPF
Pořad akcí v červenci i začátkem srpna:               
14.07. so – 17:00 – Sněžná – bohoslužba slova
UPOZORNĚNÍ: po dvě neděle se jako farnost sejdeme společně jak na Sněžné, tak na Liboci! Tzn.: po obě neděle nebudou mše sv.(Ro,Kr,Ji,Ol) a prosím vás všechny o účast jak na poutním místě sv.Jakuba, tak na biřmování. Po obě neděle odjíždí autobus ve stejný čas: Rotava 10:00, Kraslice 10:15!
21.07. – so – mše sv. 08:00 Bu; 09:15 Stř (vzpomeneme 80-tin Waldtraud H.)
22.07. – ne - SNĚŽNÁ- společná pouť ke sv.Jakubu. Začátek v 10:30 (písně+úvahy), 11:00 mše sv. – svěcení obrazu Salome, pak posezení a pohoštění. Návrat autobusu cca 13:30.
28.07. – so – mše sv. 08:00 Bu; 09:00 Stř – změna!!!
29.07. – ne – 11:00-LIBOC společná oslava 120 posvěcení kostela a biřmování za účasti mons.Františka Radkovského, zveme všechny k obnově této svátosti v roce biřmování!! Po slavnosti možnost posezení i pohoštění před kostelem. Návrat autobusu cca 13:30
04.08. – so - mše sv. 08:00 Bu; 09:15 Stř; 11:00 círk.sňatek Kraslice (Pavel a Marie)     12:30 křest dvou dětí Kraslice; 15:00 křest dítěte Jindřichovice.
05.08. – ne – obvyklý nedělní pořad bohoslužeb (Ro-Kr-Ji-Ol)
06.08. – po – 08:00 Kraslice – svátek Proměnění Páně
Od 07.08. do 16.08. budu na dovolené. Nedělní mše sv. 12.08. s vámi prožije mons. Josef Žák, generální vikář naší diecéze! Přivítejte ho s radostným srdcem!
11.08. – so – 08:00 Bu; 09:15 Stř; 17:00 Sněžná – vždy bohoslužba slova
Z předešlých řádků je patrné, že dochází ke změnám, kéž vám nezabrání být ve společenství věřících! Být alespoň 1x v našem poutním kostelíčku sv. Jakuba na Sněžné! Co by za to některé farnosti daly, kdyby měli ve své blízkosti vlastní poutní svatyni. Jistě to chce odvahu jet autobusem pár km či jet na kole, o pěší túře ani nemluvím. Tyto dvě změny po dvě neděle mohou být i užitečné: vážit si blízkosti domu božího ve vlastním městě či obci.A po bohoslužbě chvíli posedět!
+                    +                    +
Nyní se zaměříme na HLAVNÍ UDÁLOST letošního roku biřmování. Biřmovanci si zvolí JMÉNO–my si připomeneme to své, které jsme si zvolili při našem biřmování. Biřmovanci si dále zvolí svou kmotru-kmotra – my zase vzpomeneme na tu svou-svého. Žije? Jsme s ním v kontaktu? Není-li již mezi námi, nezapomněli jsme na něho? Navštívili jsme snad i jeho hrob? Dali na mši sv. za jeho duši? A nyní k HESLU, které bychom měli mít napsané na kousku papíru, jakémsi „taháku“. Toto heslo bychom měli nosit v blízkosti občanky, platební karty, mělo by nás provázet na všech cestách! Možná,že se nás Otec biskup na ně zeptá.Víte, jaké si zvolil za biskupské heslo on? Zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: „Uvěřili jsme v lásku.“ Tak neváhejte, hledejte, najdete! Kromě přípravy s úklidem libockého kostela, což si za úkol vzala Božena Klierová se svou partou, kromě připraveného kříže k posvěcení po biřmování (dílo jejích synů Franty a Milana pod vedením Radima Prchala), se připravíme i my: biřmovanci povinně přijmou svátost smíření (možnost ke sv.zpovědi dle dohody i před i po každé mši sv. od 21.07. do 29.07.) – i my bychom mohli využít této oslavy k očistě své duše – rád vám posloužím – věřte mi – stačí říci! Dále máte možnost si říci o malou knížečku od arcibiskupa Graubnera: Devítidenní příprava na Seslání Ducha sv. Tato Novéna začíná 20.07.tj. v pátek před poutí na Sněžnou; jde o tři krátké úvahy během těchto dní – ráno, kolem poledne a večer. Jsou zde i tři modlitby k Duchu svatému. Biřmovanci by tuto knížečku měli samozřejmě po devět dní denně používat. Pokud by někdo z vás ostatních měl zájem a bude počet stačit, rád ji půjčím i vám, aby nás bylo v této aktivitě více a byla silnější. Bůh nám k tomuto všemu požehnej!                                               Toto vyprošuje celé farnosti váš Pater.         
 Jak zatočit s komplexem!
Přiznám se, že komplexem méněcennosti netrpím. Fakt, že nemám dar „mluvit jazyky“, by jej mohl vyvolat. Tento dar Ducha sv. není dán každému. Od adventu se zabýváme božími dary, mnohé jsme si oživili i ozřejmili. I ptal jsem se Pána již několikrát, jak rozumět Písmu: Mluvili všemi jazyky (Sk 4,2). Duch sv. rozlévá lásku, ne závist.Láska církev sjednocuje. Řekne-li někdo někomu z nás:“ Tys ve sv.biřmování přijal Ducha sv., jak to, že nemluvíš jazyky?“ má se mu odpovědět: „Já přece mluvím všemi jazyky, protože jsem částí Kristova těla, to je církve, a ta všemi jazyky mluví.“ Bible byla přeložena do více než 2.000 jazyků světa, všude zde se tedy mluví mnohými jazyky. Je nás asi více, kteří se nemůžeme rovnat s těmi, co jsou v různých společenstvích a sektách…. Zde je tedy vysvětlení!!! A co více: Jsou plni sladkého vína (Sk 4,13). Takto popisovali lidé zážitek s apoštoly po Seslání Ducha sv. Tak se vlastně splnilo, co řekl sám Ježíš: Nenalévá se víno mladé do starých měchů, ale mladé víno do mladých měchů!“ Staňme se proto novými měchy, nechme se obnovit milostí svatosti - milostí Ducha sv.
*                    *                    *
Poděkování patří všem, kteří se zapojili do přípravy i průběhu nádherné oslavy sv.apoštolů Petra a Pavla v Rotavě 01.07. odpoledne. Za úklid i za účast. Díky Dr.Rojíkovi jsme dostali všichni překrásný dárek: koncert po mši sv. v podání pěveckého sboru Střípky. O vánocích nám zde několikrát nadílkou melodií udělali radost. Nikdy jsme neposeděli tak dlouho; rozjížděli jsme se do svých domovů až po 20:00 plni dojmů, vůbec nám nevadilo, že jsme prostřené stoly a k něm i lavice museli vnést do kostela kvůli měnícímu se deštivému počasí. Tento dům nám poskytl prožít nejen hostinu boží, ale i pohoštění. Všem Petrům a Pavlům a jejich blízkým rádi vzkazujeme: ZA ROK JISTĚ BUĎTE S NÁMI! Nebudete litovat!  Buď Bohu za vše chvála!
+                    +                    +
16.07. končí generální oprava krytiny dalších dvou částí střechy kraslického kostela. Práci dobře provedla firma Hrách. Do střechy již nezatéká díky Městu Kraslice i Karl.kraji; obě instituce přispěli po 50.tis Kč. Zatím jsme uhradili dvě faktury (156.526,- a 60.078,-)+100.000 – 216.604=116.604,- z hospodaření ŘKF a lze očekávat poslední fakturu za 156.tis; od Min.kultury snad dostaneme 100.tis a tak dalších 56.000,- bude muset uhradit naše farnost. Celkem: 172.600,-Kč !!! Je nabíledni, že každý dar bude vítán – předem Bůh zaplať a díky!! Pf
*                    *                    *
Informace: jsou k dispozici stolní kalendáře pro rok 2013:„Dědictví otců“, „Malá poselství“ – tak si rezervujte počet pro sebe i pro druhé jako vhodný dárek.
Ve středu 11.07. proběhla na faře v Kraslicích Farní rada - (úklidy před poutěmi; pohoštění během poutí; odvoz stolů a lavic; vizitace Otce biskupa na přelomu roku).
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292301
Měsíc: 3408
Den: 93