Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 2012 červen-červenec 09

FARNÍ list kraslické farnosti  červen 2012 – 9
Tel-nové číslo: 359 574 053 ŘKF          mobil: 724 204 702 PPF
Pořad akcí v červnu a červenci:               
21.06. čt – 19:00 – mše sv. ke cti sv.Aloise v kapli u Bechyňů – Jindřichovice č.111
23.06. so – 10:30 – křest Benjamina ve Stříbrné
(24.06. ne – 14:00 – Tatrovice něm-česká poutní mše sv. ke cti sv. Bernarda, patrona domácích zvířat)
30.06. so – 11:00 – Bublava – křest Filipa
30.06. so – 15:00 – Krásná Lípa - mše sv.
(01.07. ne – dopoledne něm-česká pouť SKOKY – potřetí s mou účastí (zájemce mohu vzít autem)
01.07. ne – 16:00ROTAVA - společná pouť ke cti sv.apoštolů Petra a Pavla a posezení!
05.07. čt – nedělní pořad ke cti sv.Cyrila a Metoděje08:00 Ro, 09:30 Kr, 11:00 Ji, 14:30 Ol  
Poděkování patří všem, kteří se zapojili do přípravy i průběhu nádherné oslavy Božího Těla v Kraslicích. Díky za váš čas při úklidu, pohoštění, o prožitek při mši sv. i adoraci, o hudební doprovod Horalky i ostatních. Všem nám bylo dobře! Kdo tentokrát chyběl, přišel o mnoho! Nechci zde jmenovitě vypisovat vaše jména, zná je dobrý Bůh a ten vám odplatí! Zažil jsem s vámi již dvacáté Boží Tělo, letošní bylo pro mne zážitkem nejsilnějším! Skupinka kolem E.Němečkové vykonala službu gratis. Náhradou bude úhrada vodného na faře ve Stříbrné naší farností. My ji zaplatíme, skupinka si to při kraslické pouti „odpracovala“; tento počin přinesl dvojnásobný užitek: dobrý skutek služby při pohoštění a náš dar na zaplacení faktury! Pro informaci: za pohoštění bylo vydáno 7.164,-Kč (firma Lepič dala gratis chodské koláče), přijato z darů 8.707,-Kč.     Buď Bohu chvála!
Jediným rušivým momentem bylo přibíjení břidlice na střeše kostela, kde jsme se modlili. Vysvětlil jsem to Neutraublingským takto: jsme národem dělníků, samá práce, peníze shrábnou umělci typu Ratha… Konec konců, možná u posledního soudu to těm řemeslníkům třebas pomůže – do kostela dolů jak je rok dlouhý nezajdou, zato opravili střechu a zachránili památku pro příští generace.    pf  
04.06. začala generální oprava krytiny střechy na faře ve Stříbrné Farní charity Kraslice. Práce provádí firma Hrách a tesařské práce firma Secký. Do střechy zatéká a tím se znehodnocuje nádherná úprava interiéru fary. Protože FCHA nemá dostatek prostředků, uhradí faktury ve výši cca 300.tis Kč naše ŘK farnost. Fara zůstává majetkem ŘKF, FCHA ji má ve výpůjčce. Tímto bych vás chtěl též požádat, abyste nabídli službu FCHA eventuelním zájemcům o pobyt v přírodě a pomohli tak při využití těchto kapacit pro rodiny i skupiny. Každou sobotu je též možnost zúčastnit se mše sv. s nedělní povinností.     
Něco o víře. (stručné opakování a dokončení)
1. Ježíš přichází dveřmi zavřenými. Těší slovy: Pokoj vám, Přijměte Ducha sv.  2. Upřímný Tomáš nevěřil apoštolům, že ho viděli. Víra od nás cosi žádá, když přicházíme o „dětskou víru“. 3. Většina lidí věří a pochybuje. Bůh není jen tam, kde bychom ho očekávali, můžeme ho najít, kde on chce. 4. Jistota dětské víry vychází z toho, čemu věří rodiče, nastane však den, kdy tohle už nestačí, otázky se množí, je nutno hledat nové odpovědi. 5. Co se děje pak? Není lehké ztratit dosavadní jistoty za cenu víry, která dozraje třeba o biřmování! 6.Kritika patří k víře jako sůl a pepř do polévky. Změňte svůj život! Ti, které Ježíš na tuto cestu pozval, svůj život změnili a brzy pochopili, že udělali dobře a pocítili boží lásku. 7. Recept na kritiku: nejdříve musím svou víru, svou církev milovat a pak se mohu snažit, aby to nezůstalo při starém. Klást si kritické otázky a též kritiku vyslechnout! To vyjadřuje modlitba: Pane, obnov svou církev a začni u mne! 6.Věřit neznamená vědět. S vírou je někdy kříž. Jistota není a každý, který dává najevo, že ji má, je buď světec nebo ideolog. Světců mnoho není, ideologů je více. Ti poslední přesně ví, co chce Bůh a vůbec si nedokáží představit, že by to mohlo jít i jinak. Svatí mají taktéž svou představu, co od nich Bůh žádá. Jsou však natolik moudří, aby věděli, že Bůh má s každým své vlastní plány. Snad je namístě slovo důvěřovat. Důvěra v sílu vlastního úsudku spojená se zkušeností vyplývající z víry. Důvěra k lidem, kteří své křesťanství věrohodně prožívají, kterým síla víry i zpětně mění život. Víra je vztah lásky, která nezná jinou jistotu, než tu, kdy se partneři na sebe mohou spolehnout! Že věřit je i obtížné, není známkou toho, že neplatí, v co věřím – Láska a víra se nedá dokázat, dá se však vnímat a prožívat. Věřit jako Einstein: „Bůh nehraje v kostky“ – tzn. u něho neexistuje NÁHODA. Albert Einstein (1879-1955) otec teorie relativity přednášel na téma prostor + čas. Jeden ze studentů povstal a oponoval: „To, co zde předvádíte, je spekulativní, tady nejsme v kostele! Dle mého zdravého rozumu existuje jen to, co lze vidět a přezkoumat.“ Nato se Einstein usmál a řekl: „Tak prosím přijďte sem dopředu a položte svůj zdravý rozum zde na stůl.“
7. Důvěřovat dobrodružstvím. Jak se naučit víře? Je mnoho cest. Jedni věří, že s Bohem zažili něco úžasného, jiní proto, že je to správné.Jedni jsou do kláštera, ji ní nachází Boha-Tvůrce a Stvořitele v přírodě, jiní zase na intenzivní stanici nebo jako pacienti rakoviny. Jaká je cesta pro tebe? Tu musíš poznat ty sám. Bůh je v této otázce velmi vynalézavý. Zde je několik tipů, které ti mohou pomoci najít svou cestu: naslouchej dobře svému vnitřnímu hlasu (svědomí); měj odvahu klást otázky a též přijímat i odpovědi; dovol si i zapochybovat a zkus doufat; nejsi sám, žij svůj život s jinými, najdi si čas k modlitbě (se vším se svěř Bohu), hledej přátele, se kterými můžeš o Bohu, o víře v něho či o světě, ve kterém žiješ, hovořit. Nejdůležitější ale je, abys na své cestě víry nezůstal stát!    Věřit jako Maria WARD: „Cestu najdeš jen, když se na cestu vůbec vydáš!“ Jistá Angličanka-katolička (1585-1645) založila řád „Anglických panen“. Pro uznání svého řádu šla pěšky 1.500km do Říma; zde dosáhla úspěchu. Byla však udána, že prý je kacířka; byla i uvězněna, po letech omilostněna. Ona to nevzdala! Po její smrti se dodneška hlásí mnohé dívky do tohoto silného řádu.
Ještě maličkost:
Jeden z nejmenších křesťanů, co chodí mezi nás na mše sv. – Jindříšek Bechyně – měl 10.06.2012 při pouti Božího Těla svou ministrantskou „primici“, poprvé byl u oltáře spolu jen o něco většími Lukáškem, Ondráškem i Martínkem.Takhle před časem začala služba kostelnice pro paní Ludmilu v Rotavě, paní Milušku v Oloví.
Díky za Josefa ve Sněžné, Josefa v Bublavě, Miloše v Jinřichovicích, Věru ve Stříbrné. pf
 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2022 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 367565
Měsíc: 2691
Den: 104