Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 2012 březen 03

 

FARNÍ list kraslické farnosti  březen 2012 – 3
Tel-nové číslo: 359  574 053 ŘKF          mobil: 724 204 702 PPF
Pořad svátosti smíření v březnu
24.03.so: 07:50 Bublava a 90:00 Stříbrná.      25.03.ne: 10:45 Jindřichovice a 14:00 Oloví
28.03.stř: 15:00 Rotava.         29.03.čtv: fara Kraslice 16:00(něm.) a zimní kaple 17:00
Vzpomínáte, jak jsme se učili skládat papírovou kasičku pro POSTNÍ ALMUŽNU? I letos si ji po mši sv. o 1.neděli postní u mne vyzvedněte. I kdyby to bylo pár korun ušetřených za nějaký ten pamlsek, lahvinku či něčeho jiného, čeho jsme se zřekli! Nezapomeňme,skutky postní jsou tyto: modlitba, půst a almužna. Např.: se nám nepodaří každý pátek něco si odříci. Tak bych mohl do „kašičky“ vhodit obnos, který bych vydal za nákup cigaret, piva, žvýkaček, sladkostí apod. během týdne. Věřme, láska je vynalézavá! Poproste Pána a ono vás už něco napadne.Díky za pochopení.pf  
??? Víte, že, ???
Od Popeleční středy do soboty Květné neděle je to        Od Květné neděle po Bílou přesně 40 dní – to je velikonoční čas doby postní?      sobotu je týden Utrpení Páně?
 *---------------------------------------------------------------*----------------------------------*
Čím můžeme naplnit týden Utrpení Páně, kterému se říká lidově Svatý týden? Jistě Ježíšova výzva K OBRÁCENÍ míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho zůstávají všechny skutky modlitby, postu i almužny neplodné a lživé. Když vejdu do komůrky svého srdce a najdu tam něco, co se určitě Pánu nelíbí, pak nesmím zůstat u tohoto smutného zjištěni, u sebe sama! Musím se OBRÁTIT na Pána, vyznat se mu, dát mu své viny i hříchy. ON JE od nás žádá! Zničí je. Nebudou! Musím však počítat s pokutou, s úhradou a nápravou! I k tomu mi dá rád sílu, pomoc. Hlavní dluh totiž uhradil sám Pán!
Můj farář, který též byl v semináři, zaslechl otázku rektora Josefa Berana:“Co budete dělat, když jste na cestě vlakem, ten za 5 min.před půlnocí ze čtvrtka na pátek zastaví v nádraží, kde mají na nástupišti v kiosku pouze párek s rohlíkem?“ Čekal odpověď: „Pátek je den postní, tak koupím jen rohlík.“ Zaslechl ale: „Koupím obojí. Párek sním za 5 min., na rohlík mi zbude celý pátek!“ 
Z příslibů Havar.programu MK, Karl.kraje, již zaslaného příspěvku z Města Přebuz (5.tis Kč), by oprava krytiny+krovu tj.závěrečné části střechy kostela sv.Bartoloměje měla být letos ukončena! Rozsah prací letos je ve výši 345.000,-Kč (firma Pokorný).
Pro informaci, jak probíhalo financování opravy fasády níže jmenovaného chrámu:
ABRI–MASS-SZIF: věž KOSTELA SV.MARTINA V JINDŘICHOVICÍCH
Vyúčtování z roku 2011-12

 
-89.466,-
Celkem výdaje navíc
Projekty, Vícepráce, žádosti, atd.
 
25.000,-
2 Příspěvky
Jindřichovice
    -89.466,-
+125.000,-
100.000,-
sponzor z Jindřich.
Dar tuzemský
-1,192.498,-
+1,091.248,-
125.000,-
Celkem příjmy navíc
 
-1,281.964,-
+1,216.248,-

                                    Příjmy a Výdaje vlastní pro SZIF:

 
-1,192.498,-
Celkem za 4 faktury
Firma PEGISAN Plzeň
 
+872.998,-
Příspěvek společenství EU – neinvestiční
SZIF Ústí n/L
+218.250,-
Příspěvek z národních zdrojů – neinvestiční
SZIF Ústí n/L
+1,091.248,-
celkem
 

Celkem z vl.zdrojů: -65.716,-Kč + úhrada el.energie ve výši cca 14.284,-Kč=80.000,-Kč
Malá pomoc – také pomoc.
Další pravdy do mozaiky o biřmování! – pokračování 2.
O co prosit Ducha sv.? Prosme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé život-ní hodnoty.Prosme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně porozuměli.  Dary Ducha sv. jsou trvalé dispozice, aby člověk ochotně následoval Boží vnuknutí. Prosme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích rozhodovali správně. Prosme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat, co od nás Bůh žádá
5.Dar umění (jinak i poznání, vědění): Dar umění nás uschopňuje dávat věci do souvislosti s konečným cílem, učí nás žít a ovládat se. Na kraji města seděl stařec a přichází k němu pocestný se slovy:“Ještě jsem tu nikdy nebyl. Žijí zde také lidé sobečtí a zlí, kterých jsem si užil až dost?“ Stařec nato:“I tady jsou lidé sobečtí a zlí.“ Za chvíli se tohoto starce ptá jiný pocestný:“Jsem tu poprvé. Jací tady žijí lidé?“ Stařec:“Jací lidé žijí tam, odkud jsi přišel?““Dobří, štědří, pohostinní i poctiví.““I zde jsou takoví“, odvětil stařík. Obchodník, který zaslechl oba rozhovory, se vyčítavě podíval na starce:“Jak můžeš odpovědět na stejnou otázku pokaždé jinak?““Synu,“ řekl stařík,“každý si nosí svůj svět v srdci. Kdo nenajde nic dobrého na minulosti, nenajde nic dobrého ani tady. A kdo poznal hodné lidi jinde a měl i přátele, najde je i zde. Víš, lidé jsou takoví, jaké je vidíme!“ Jsme dílem Božím, můžeme se svobodně rozhodnout, zda za vším spatříme Boha, jeho stvoření, nebo se na vše zadíváme pouze svým omezeným pohledem a ne jeho!     
Prosme o dar umění, abych stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele.
6.Dar zbožnosti: Dar zbožnosti         
síly uschopňuje člověka k vytrvání v nadměrně těžkých situacích. Jistý muž se často stěhoval a vždy jako první si pověsil na stěnu kus klacku. Každý, kdo k němu přišel, se na ten klacek zeptal. „Když jsem byl malý, chtěl jsem v zimě s dědečkem do parku. Měl nemocné srdce, nohy už mu nesloužily, ale já stále prosil, aby se mnou šel. Chtěl jsem k rybníčku vlézt na led a klouzat se. „Dej pozor, led není dost silný!“Pozdě. Led se pode mnou prolomil. Dědeček se strachem roztřásl, uviděl na štěstí větev, podal mi ji a vší silou táhl, já zas se vší silou větve držel. Vytáhl mne, já byl mokrý, zmrzlý, děda zpocený, vysílený. Horká koupel ale pomohla jen mně, děda v noci zemřel, srdce to nevydrželo. Běžel jsem k rybníčku a našel větev, kterou si vždy pověsím v bytě. My křesťané máme dvě zkřížené větve, které připomínají NĚKOHO, který dal všechno, sílu, život i lásku za záchranu každého z nás, kdo se jakkoliv ocitl v nebezpečí.
          Prosme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat, co od nás Bůh žádá.  
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 296300
Měsíc: 3145
Den: 139