Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 17-2020

 FARNÍ list kraslické farnosti listopad - 17

Akce ve farnosti: Bude Půlnoční? Zatím nevíme. Bude líp? V to doufáme.

Pokud to jen trochu půjde, sejdeme se v rámci povolených počtů.

ADVENT. Toto slovo je spojeno s dvojím očekáváním. Na začátku adventní si připomínáme dlouhou dobu čekání na narození zaslíbeného Mesiáše. Tato doba začala ihned po pádu prvních lidí v ráji. V samém začátku Bible stojí tento příslib: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.“ Jedna žena to „zbabrala chtíčem a neposlušností“ – zatoužila po zakázaném ovoci/jablku a neposlechla Boha, aby nejedla za stromu POZNÁNÍ dobra a zla. Tou ženou se stala EVA. Proto příslib o jiné ženě, která naopak svou poslušností a čistotou bytí, byla Bohem pozvána ke spolupráci na záchraně lidstva. Její jméno je MARIA. Ona není bohyní! Je tvorem, jako my. Že se k ní obracíme o pomoc, o přímluvu? A proč ne! Když řekneme, že si povídáme s Ježíšem, pak se tomuto povídání říká: MODLITBA. Stejným způsobem svěřujeme svá přání, starosti nebeské Matce Marii. Modlíme se k Marii, aby naše potřeby předala Bohu! Je naší PŘÍMLUVKYNÍ, nikoliv bohyní! Skrze ni se narodil Mesiáš, na kterého lidstvo čekalo dlouhá tisíciletí.

Obdobně se dostáváme k druhému čekání, na druhý advent: na příchod Mesiáše na konci věků! Kdy přijde, nevíme. Víme jen, ŽE PŘIJDE! Nám nezbývá, než čekat a být na jeho příchod připraveni. A to se může stát též v naší vlastní smrti! Ani o té nevíme, kdy přijde. Život a Smrt. Poslušnost a Neposlušnost. Eva a Maria. Adam a Kristus. Strom v ráji a Kristův kříž. To jsou protagonisté, jak o nich nádherně mluví sv. Jan Zlatoústý ve svém kázání! Zde je:

Adam a Kristus, Eva a Maria. Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě víc. Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus, aby ho přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi. A poslyš, jak se to stalo. Znamením naší porážky kdysi byla panna, dřevo a smrt. Tou pannou byla Eva, neboť ještě nepoznala muže, dřevem byl rajský strom, smrtí pokuta Adamova. A teď zase Panna, dřevo a smrt. Symboly porážky se tu však stávají symbolem vítězství: místo Evy je tu Maria, místo stromu poznání dobra a zla strom kříže, místo smrti Adamovy smrt Kristova. Vida, čím ďábel zvítězil, tím byl také poražen. Z rajského stromu porazil ďábel Adama, z kříže přemohl Kristus ďábla. Jedno dřevo sráželo do propasti smrti, druhé naopak přivádí zpět k životu i ty, kteří tam sestoupili již předtím. To první ukrylo poraženého člověka, když se styděl za svou nahotu, druhé naopak obnaženého člověka před zraky všech vyvýšilo jako vítěze. První smrt přivedla všechny, kdo se narodili po ní, do záhuby, druhá naopak vzkřísila k životu i ty, kteří se narodili před ní. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy? Smrt nás učinila nesmrtelnými, tak podivuhodné je dílo kříže. Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak k němu došlo? Nuže, nyní si také uvědom, jak se toto vítězství zrodilo bez jakékoli naší námahy a jakéhokoli našeho potu. Nepotřísnili jsme své zbraně žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit do žádného bitevního šiku, ani jsme neutržili žádnou ránu, dokonce jsme ani nebyli očitými svědky toho boje, a přece jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám Pán, vítězství je naše. Jestliže je tedy toto vítězství i naším vítězstvím, napodobme vítězné vojáky a radostně dnes zazpívejme chvalozpěv na vítězství. Chvalme svého Pána a volejme: Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, peklo, tvůj osten? Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z kříže. Kříž je znamení triumfu nad démony. Kříž je meč tasený proti hříchu, meč, kterým Kristus probodl Hada. Kříž je vůle nebeského Otce, sláva jednorozeného Syna, radost svatého Ducha. Kříž je ozdoba andělů, bezpečí církve, pýcha Pavlova, opevnění svatých. Kříž je světlo celého světa.

_________________________________________________________

PROČ se zabýváme v přípravě na vánoce, v době adventu, křížem Ježíše Krista? Inu, každý z nás přece rád vítězí. K takovému vítězství nutně patří poslušnost. Trápí nás nošení roušek, omezený počet nakupujících v prodejnách, výzva k očkování, až bude vakcína atd. Jestliže nás dobrý Ježíš zachránil sám, jak jsme si před chvílí přečetli, tak bychom nyní mohli něco pro vítězství nad pandemií udělat. Prostě poslechnout! Víme, kam to v ráji došlo, když první lidé neposlechli. Dalším důvodem, proč se zabýváme křížem i o vánocích? Pootočíme-li kříž o 45°, pak se nám ukáží jesličky (+ x). Ten, který se v jesličkách narodil v Betlémě, zvítězil v boji se smrtí: zmrtvýchvstal. A kolik je již obětí korona-viru? Pokud jsem za dobře s Ježíšem, pak se nemusím smrti už tak bát! Dále: do vánoční doby spadá i Nový rok, kdy si přejeme vše dobré, zdraví, pevná přátelství jako i soudržná manželství a rodiny. To vše se vyjadřuje božím požehnáním, které se znázorňuje znamením kříže. Narození - smrt - zmrtvýchvstání. To je pro křesťana posloupnost, je to cesta k cíli, který je u Boha. Proto se jeho Syn stal člověkem. Máme mít jednou podíl na božím věčném životě. Já tedy na to sázím, protože mi tento, byť sebekrásnější život, nestačí! Stačí jen málo: věř Ježíši, věř v Ježíše, věř jeho pravdě, jdi jeho cestou a jdi s ním ve svém životě. Pak projdeš branou nebeskou a dojdeš si pro odměnu, která je pro tebe připravena. S touto vírou projdi i do Nového roku 2021: s jeho požehnáním a s přátelstvím s ním, s lidmi dobré vůle. To vyprošuje všem bez rozdílu mpf.

_______________________________________________________________________________________________

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

fara.kraslice@seznam.cz  nebo farnost.kraslice@bip.cz

www.farnostkraslice.estranky.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 292692
Měsíc: 3494
Den: 141