Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní list 12 červenec 2020

 FARNÍ list kraslické farnosti červenec - 12

Pořad akcí ve farnosti.

25.07. – so 8:00 Bublava a 9:15 Stříbrná mše sv.

26.07. – ne 10:30 + 11:00 poutní mše sv. Sněžná sv. Jakub + posezení. Moc vás prosím, na Boží Tělo jsme se sejít nemohli, dožeňme to o této pouti! Prosím!

snezna_exter.ko.jpg

02.08. – ne 11:00 poutní mše sv. Liboc + posezení – zveme, přijďte mezi nás!

_____________________________________________________________________________

Zde je nám nabízeno několik krásných slov z Písma sv. Ta by nás měla posílit v této době, kdy nás ohrožuje kdeco. Od covidu-19 počínaje, konče morální devastací. Lež se nabízí jako pravda; nepoctivost jako čestnost.  Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete. Když dopustí zkoušku, dá také prostředky, jak z ní vyjít, a sílu, jak ji snášet.  Že bys tomu nevěřil, šel do všeho sám, po první zkoušce to vzdal?  Jestliže s Kristem zemřeme, budeme s ním i žít, jestli vytrváme, budeme s ním i kralovat. Kdo by nechtěl být vítězem? Kdo by se nechtěl po prožitém životě radovat tam, kde není ani smrt, ani bolest, ani zklamání?

POSTŘEHY Z DOVOLENÉ

Jsou chvíle, které vás překvapí. Setkal jsem se s Wohlrabovými u nich doma v Hösbach v Německu. Nikdy nechyběli na pouti sv. Jakuba ve Sněžné. Je to jejich srdeční záležitost. Kvůli Covid-19 letos nepřijedou. Čekal jsem to. Co jsem ale nečekal, bylo tohle: s rouškami začali v Německu později než u nás, proto je stále musí nosit během bohoslužeb. Křest probíhá tak, že páter lije „konví“ cca půl metru od dítěte křestní vodu na hlavu. To je přímo „na hlavu“! Sv. přijímání mají taktéž ztížené. Chtěl jsem v neděli jít do poutního kostela Spabrücken. Pro jistotu jsem zavolal telefonem na faru. Řekli mi, že se musím jmenovitě zapsat, čili ohlásit, abych dostal místo. Tohle platí i pro restaurace. Tak jsem to vzdal. I u Wohlrabů jsme se přivítali dotekem loktů. Krásné posezení, vzpomínali jsme, oni vás všechny moc zdraví. Kurt mne jako vždy překvapil! Dal mi text, kde se hodlá pro sněženský kostel věnovat rodinný Betlém, který si babička vzala s sebou při odsunu! Úžasné gesto! I já ho chci překvapit: na pár dní zajedu v polovině září či října do Německa a zastavím se u něho v monsignorské parádě! Nesmíte to na mne prozradit. Takže: letos o Vánocích 25. 12. v 17:00 budeme při mši svaté světit tento Betlém, který se vrací, odkud byl za smutných událostí odvezen.

________________________________________________________________________________

A co opravy? MK Praha přiznala pro letošní rok dotaci ve výši 900tis.Kč. K tomu přičtěme dotaci 300tis.Kč z Karlovarského kraje. Naše spoluúčast činí 220tis.Kč. Co tohle znamená? Za cca 1,420.000Kč by měl být opravený celý krov lodi + bednění + lepenka na obou stranách. Pro příští rok pak zbývá položení břidlice. A polovina opravy by  byla hotova! Co říci: Díky Bohu a všem dárcům. pf

dscn1857.jpgkd-17.07.20-detail.jpg

    KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

fara.kraslice@seznam.cz  nebo farnost.kraslice@bip.cz

www.farnostkraslice.estranky.cz

MOST za Mons. Jiřího Majkova

Moc vás prosím o zapojení se do této formy společné modlitby a tím i pomoci. Máme již určitou zkušenost „s naším Modlitebním mostem“. Oživme, prosím, tuto zkušenost a pokusme se každý den věnovat malou chvíli na úmysl shora uvedený. Tím zároveň dáme nejen sobě, ale jiným odpověď. Bůh vám odplať!    

                 Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

1. Píseň 928 (1. + 2. sloka)

Odp.: Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím, tvým pokojem.

Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším; kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším;

ať smírem spojuji, kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Odp.: Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím, tvým pokojem.

Ať vírou postavím hráz pochybnostem, ať propast zoufalství překlenu mostem,

kde vládne temnota, ať světlo křesám, se všemi smutnými, ať v tobě plesám.

Odp.: Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím, tvým pokojem.  

      503 Pane, smiluj se.2x   Kriste, smiluj se.   2x Pane, smiluj se. 2x

                                        003 Vzývání Ducha svatého.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

2. Píseň 928 (3. + 4. sloka)

Odp.: Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím, tvým pokojem.

Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé: víc než být potěšen, chci těšit jiné,

víc než být pochopen, druhé chci chápat; víc než být milován, chci lásku dávat.

Odp.: Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím, tvým pokojem.

Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme; kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné;

kdo bližním odpouští, sám milost pozná; ba ani smrt mu víc nebude hrozná.

Odp.: Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím, tvým pokojem.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

981 Hospodine, pomiluj nás, Jezu Kriste, ulituj nás! Spasiteli všeho světa, spasiž nás i uslyšíš, Hospodine, hlasy naše! Dej nám všem, Hospodine, hojnost pokoj, v naší zemi, Kýrie eleison.

              Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Jak se zachovat, když chci pomoci? Je mi lhostejné, co se děje kolem kněze či případné oběti? Chci pomoci i těm, kteří celou situaci budou rozplétat? Toužím po spravedlnosti? Jednou je to někdo, koho mám rád, jindy to mohu být sám?

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292697
Měsíc: 3495
Den: 141