Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhý lednový FL 02

FARNÍ list kraslické farnosti leden – 02

Slovo úvodem: Advent a vánoce jsou spojeny se SVĚTLEM.

Problém letos vyvstal kolem Betlémského světla. Ve světě je rozváží skauti. Zde nejsou. Jsme rádi, že se této úlohy ujal Jan Sebján a mládež kolem něho. To, že bylo v jindřichovickém kostele, kde si bylo možno světlo vyzvednout, věděl jen omezený počet zájemců. I mně, faráři, volali zájemci o tuto formu prožití vánoc. Ani já, správce i jindřichovického kostela, jsem o tom nevěděl. Proto pro letošní rok bude včas i ve FL uveden čas, kdy bude možné si toto světlo vyzvednout.

--------------------------------------------------------------------------------------

Při novoročním setkání u ohňostroje v Kraslicích jsem řekl toto:

Přání všem současným i budoucím politikům:

Blahoslavený politik, který si je velmi dobře vědom významu své role

a do hloubky rozumí jejímu obsahu.

Blahoslavený politik, který je příkladem důvěryhodnosti.

Blahoslavený politik, který usiluje o obecné dobro, a nikoli o svůj vlastní zájem.

Blahoslavený politik, který zůstává věrný a důsledný.

Blahoslavený politik, který uskutečňuje jednotu.

Blahoslavený politik, který se zasazuje o radikální změnu.

Blahoslavený politik, který umí naslouchat.

Blahoslavený politik, který nemá strach.

    Má myšlenka i vize? Světelné show – na které se všichni těšíme – je v současné době spojeno s petardami a dělbuchy, které nekončí vždy šťastně. I letos to nebylo jiné – prsty, tváře zraněné pyrotechnikou.                  Proto jsem uvítal nápad: světelné efekty by doprovázela hudba místo petard. Asi by nám byli moc vděční pejskové, kočičky. I můj pejsek Joey.

Další vize, která snad bude uskutečněna: Skončí změna času ze zimního na letní a zpět? Snad ano. A opět by nám byla zvířátka, která mají zakódovaný jeden přirozený čas, vděčná.

Když jsem u toho ČASU, pak vám připomínám, že čas je velkým darem. Ať už ho věnujeme jinému, blízkému či potřebnému, nebo pro splnění povinností či radostí. Čas, který je darem Božím; děkujme za něj! Čas, který se dělí na vteřiny, minuty, hodiny, dny, měsíce a roky. Kéž vám všem pro tento nastávající čas poslouží i požehnání Boží, požehnání církve. A pokud zde někdo z vaší rodiny chybí, předejte malým křížkem na čelo toto požehnání při nejbližším setkání!

Požehnání do Nového roku, které platí všem, kdo toto pročítáte:

   Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. O.: Amen.

   Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky,

abyste vytrvali až do konce. O.: Amen.

   Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír a vede vás po cestě spásy. O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý. O.: Amen.

Jak to bylo letos s Tříkrálovou sbírkou v naší  farnosti?

Letos se vybralo v této aktivitě na pomoc potřebným celkem 32.290Kč. Naše kasička o Slavnosti Zjevení Páně (v neděli) vynesla výnos 5.906Kč. Tak díky vám, co jste v sobotu a v neděli do této kasičky přispěli! Díky i všem, kteří se v tomto počasí vydali do našich obcí, měst, aby vyžebrali něco pro ty, kteří si zaslouží naší pozornosti (Sebján, Hanka, Anička a jiní). Bůh vám odplať!  pf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zatím se nám daří, co se počasí týče. Nutná vláha v podobě přívalu sněhu je tím, co každý z nás nutně životně potřebujeme. Bez vody bychom zemřeli. Nyní jiný pohled: zatím se nám daří, co se životní úrovně týče! Podle některých z nás je navýšení důchodů „nutné“, úhrada obědů pro všechny děti (i pro ty, kteří mají měsíčně min. 25tis.Kč a více), je opravdu tím, co životně potřebujeme! Pokud se náš život měří jen délkou pozemského života, pak to potřebujeme. A co když nám Pán nabízí i věčný život? „Bez víry se nelze líbit Pánu“, obdobně s vodou. Bez vody není života. Bez víry v Boha není věčného života. Zodpovědný člověk se proto raduje, že se zásoby vody doplňují. Kéž by se mnohý z nás radoval, že se zásoby boží milosti v nás doplňují. A že díky Bohu sílí i naše víra v Boha! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leden – měsíc ekumenických setkání v Kraslicích.

Po několika letech se opět setkalo aspoň pár věřících nejprve u evangelíků spolu s Mikulášem Zoubkem v úterý na evangelické faře. Téma: Strach z muslimů? Na toto hledali přítomní v modlitbách odpověď. Ve čtvrtek jsme byli u baptistů, kde téma bylo: Jak se stavět k jinak sexuálně orientovaným lidem. V modlitbě jsme též hledali odpověď pod vedením Tomáše Pacovského. Řešením pro nás zůstává stále  tradiční rodina (muž, žena, děti); hledat cestu milosrdenství ke všem, kteří lásku vidí jinak. PRO NÁS bude ekumenické setkání ve středu 23. 01. v zimní kapli v 17:00, vchod z boku! Přijďte, jistě přijde i někdo od našich bratří a sester. Téma: Jeho jméno je Hospodin (Jer 10,16). V kapli dostaneme kartičku, na kterou napíšeme náš konkrétní závazek k jednotě skrze spravedlnost a milosrdenství. Nebojte se toho! Ať je to slib modlitby, konkrétní čin (podání ruky, objetí, úsměv při setkání v následujících dnech…), přímluva na soc. úřadě… Tak se těším!  Pf

-------------------------------------------------------------------------------------

Jeden farář dostal nápad: pozval všechny žijící křesťany, co byli v zapsáni v Knize pokřtěných, na pohřeb farnosti.  Žili zde spolu, v kostele jich ale ubývalo. Zvědavost do kostela přilákala celé rodiny. Před oltářem stála rakev, která měla na horním víku skleněný otvor, v místě, kde bývá hlava zemřelého. Postupně se všichni šli podívat, kdo to v rakvi leží. Většinou se se skloněnou hlavou vrátili na své místo. Co tam viděli? Na dně rakve pod skleněným otvorem leželo zrcadlo. Když se každý podíval, uviděl sám sebe! Najednou jim došlo, že každý pokřtěný, nežijící s farností, umírá, až….       

-------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.cz 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2020 >>


Statistiky

Online: 8
Celkem: 281249
Měsíc: 4722
Den: 194