Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhý Farní list 2017-02

FARNÍ list kraslické farnosti leden 2017 – 02

mobil: 724 204 702;  www.farnostkraslice.estranky.cz  e-mail: fara.kraslice@seznam.cz

Akce farnosti:

V týdnu od 18.01.-25.01. probíhá Týden modliteb za jednotu Křesťanů. My se sejdeme 20.01. v pátek v 17:00 v zimní kapli kraslického kostela.

05.02.- ne – si připomeneme Hromnice (svěcení svící)+ svatoblažejské požehnání během 5.neděle v mezidobí; pořad obvyklý pro so a ne.

Něco o letošní Tříkrálové sbírce:

Poprvé se konala v Oloví díky mladé mamince Andree, která chodila se synem a 2 jeho kamarády. V Kraslicích poprvé chodil „ náš Vlastík“ a jeho nadšení z této aktivity je obrovské; můžete se ho zeptat v kraslické Bille, kde vás vždy přivítá svým úsměvem. Ten má vždy i vzpomenutá Andrea. Bublavský Josef už tradičně nechyběl při této TS, stejně tak jako Luboš R. v Kraslicích a ve Stříbrné a Jan S. v Jindřichovicích. Také paterovi jste dali na tento účel 5.178Kč, byly přidány do jedné z kasiček! Kolik se vybralo? To       se dozvíme až dalším FL.

Pán Bůh zaplať každému, kdo přispěl!   pf

PROBLÉM!

Jak oslovit ty z katolíků, kteří pravidelně nenavštěvují naše bohoslužby? Kteří jsou sice pokřtění, ale jako by jim to stačilo a NIC více od Pána nežádají? A když už, tak když nastane problém (nemoc, úmrtí, ztráta zaměstnání či přátel, zklamání atd.). Děkuji Bohu za každého z vás, kteří naše Farní listy čtete, také je i předáte; vám, kteří si naše zážitky a poznatky otevíráte na web.stránkách či si o tom či onom povíte. Jsem vděčný za každé takovéto setkání s vámi! Vím, že by měla být i zpětná vazba (na webu chybí rubrika DOTAZY); ale už takhle nestíhám a ještě odpovídat, na to už mi nezbývá čas. ALE TO NEZNAMENÁ, že se nedá reagovat: vhodit do košíčku se sbírkou složený papír s otázkou či  reakcí, mailem poslat zprávu, to se dá lehce – a já za to budu moc rád! Už teď „Díky!“ Na konci FL 02/17 najdete plán letošních oprav. Navíc bych rád podél bublavského kostela do bahnitého a rozježděného terénu nechal navézt drť pro zpevnění cesty (tudy si zkracují cestu návštěvníci „Chemičky“ z hotelu Horská Bouda). Nechci dělat zle a zakázat to, byť jezdí po církevním pozemku! Aspoň se touto cestou přiblíží kostelu a tím i Pánu Bohu! Podobně je tomu i mezi farou a kostelem na Stříbrné. Na akce nám slíbily fin.pomoc oba OÚ, shodou okolností jsou zde starosty oba bráškové Igor i Boris. I jim a zastupitelům všech  Měst a Obcí patří obrovský DÍK! Oříškem bude poražení cca 34 smrků podél příjezdové cesty k rotavskému kostelu. Letos na jaře se to s pomocí Boží, s šikovností Josefa Babky z Bublavy, snad podaří! Chcete strom? Ozvěte se! pf

Stále aktuální starost!

Před časem jsme hmotnou a finanční starost o Antonína Pokorného nahradili modlitební pomocí. Výsledek je patrný: Toník chodí na bohoslužby, též chodil i čistý a spokojený – byl ubytován v Oloví v charitním domě. Odtud odešel; vrátil se k Zuzaně Firmanové. Snad bude stále čistý i spokojený! pf

Pohyblivé liturgické svátky 2017

01.03.- Popeleční středa; 13.04.- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (velikonoce); 25.05.- Slavnost Nanebevstoupení Páně; 04.06.- Slavnost Seslání Ducha sv. (letnice);  ne 18.06.- Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo);  3.12.- 1.neděle adventní.

 

Z druhého pastýřského listu biskupa Tomáše:

Moto roku: „Bože zkoumej mě - ty znáš mé srdce; zkoušej mě - ty znáš můj neklid; hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení  a po cestě věčnosti mě veď“ Ž139

Vyzývá: Buď připraven nechat Boha nahlédnout do našeho života a ptát se Ho, jak dál, co teď dělat! Vyzývá k osobní zkušenosti víry, zažít ne něco s Bohem, ale nebát se prožívat s Ním vše! I kdyby to byla cesta bolesti, utrpení! S Ním se vše dá zvládnout! Prostě: nebát se pustit si Boha více k tělu, riskovat vlastní štěstí. Končí slovy žalmu: „Ať radost z Hospodina je naše síla!“ Takže: STOP smutku!

                        Něco o letošních plánovaných opravách:

Pokud dostaneme dotaci na opravu střechy kraslického kostela (v pořadí již 8.etapu!), pak by celkový náklad na levou boční výměnu krytiny činil 450tis.Kč. Před čelní stranou olovské fary stojí přes zimu lešení (gratis) a proto by se na jaře měla staticky zajištěná budova objevit v novém hávu za 102.758Kč. V rotavském kostele je špatná akustika, proto se pokusíme o nápravu tím, že pozveme odborníky, aby nám s tím pomohli. Cenu zveřejním. Ať Pán žehná! pf

Naše farnost má ze  60-ti těchto soch Bl.Hroznaty, které zhotovil Václav Rázek na bývalé faře ve Vejprnicích, šest a to: po jedné v kostele Kraslice, Rotava, Oloví a Jindřichovice, jednu cestovní na faře v Kraslicích. Poslední šestá byla před léty věnována do kostela sv.Michaela naší partnerské farnosti v Neutraublingu.

Originál je v klášteře v Teplé.

Modleme se k našemu diecéznímu patronu, vždyť on nám rozumí co se týče umění žít uprostřed bezbožného lidu. Svou obětí života, obětí ztráty milované ženy, milovaného syna a konečně i daru veškerého majetku jím založenému tepelskému klášteru, se stal VZOREM pro každého dárce i v naší kraslické farnosti. Blahoslavený, snad již brzy svatořečený,

                                  HROZNATO, ORODUJ ZA NÁS!

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 356130
Měsíc: 3544
Den: 110