Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další FL 10

 FARNÍ list kraslické farnosti červen - 10

Pořad akcí ve farnosti.

20.06. – so 10:00 poutní mše sv. Stříbrná – Nejsvětější Srdce Páně

21.06. – ne  ZMĚNA pro Jindřichovice – mše ke cti sv. ALOISE až v 17:00

28.06. - ne- 16:00 společná pouť v Rotavě ke cti sv. Petra a Pavla + posezení

04.07. a 05.07. pravidelné bohoslužby o víkendu ke cti sv. Cyrila a Metoděje

__________________________________________________________________________________________________________

TAJEMSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Víte, KOLIKRÁT během dne, mše, modlitby vyznáváme to tajemství!

1. Při každém znamení kříže (Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého). 2. Vždy při slovech Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. 3. Při zpěvu či modlitbě Pane (Otče) smiluj se; Kriste (Synu) smiluj se; Pane (Duchu sv.) smiluj se. 4. Při pozdravu kněze na začátku mše (Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží (Otce) i společenství Ducha svatého s vámi se všemi. 5. Jsme-li obrazem Božím, pak Rozum (poznání dobra a zla) + Vůle (dobro chci a zlo nechci) + Cit (dobro miluji a zlo nemiluji) je Trojice ve mně. 6. Stejně tak i Myšlenka (nápad) + Slovo (řečené či napsané) + Čin (provedený skutek). 7. V rodině: Táta (muž) + Máma (žena) + Dítě (děti).  8. Chemická značka vody je H2O: stejná pro LED, pro VODU, pro PÁRU. 9. Božské ctnosti: Víra + Naděje + Láska (Slované dali svým dcerám tato jména Věra, Naděžda, Ljuba). 10. I v čase je skrytá TROJICE – Bylo, Jest, Bude. U Boha je stále NYNÍ, Bůh není omezen časem, ani prostorem. Matematicky: jedna se nerovná třem. Ve výše uvedených příkladech to možné je a být i musí! pf 

                         Zde je nám nabízen krásný HYMNUS:       

1. Chvalme všichni Hospodina, jediného Pána Boha,

jenž se v Trojici zjevuje, jedinou podstatu maje.

2. Otci se moc připisuje, Syn se Moudrostí jmenuje,

Duch Svatý je Těšitelem, jediný Bůh naším Pánem.

3. Otec všechny věci stvořil a Syn spasení způsobil,

Duch Svatý srdce obnovil, jeden Bůh člověka spasil.

4. Otec od věků zůstává, Syn věčně v Otci přebývá,

Duch Svatý z obou vychází, z jedné vůle v srdce vchází.

5. Jako v člověku rozdíl je, rozum, vůli, paměť máme,

ale duše je jediná, v podstatě rozdílu nemá.

6. Tak jest i v Bohu podobně, ač to rozumu skryto je:

ve třech osobách rozdílná je Bůh bytost jen jediná.

7. Prosíme, Trojice svatá, jediná jež jsi podstata,

dej se nám vpravdě poznati, pomoz tvou vůli konati.

img_2653.jpgimg_20200614_090326.jpg

Letošní Boží Tělo po více než čtvrt století opět i v Jindřichovicích, Rotavě i Oloví.

Modlitba za kněze.

Vždy po mši se věřící modlí poměrně delší modlitbu za kněze. V Rotavě jak ve středu, tak i v neděli. V Kraslicích ve všední dny. V ostatních ne. Taková modlitba je stále více aktuální z různých důvodů: nedostatek kněží, stáří kněží, měnící se nároky jak na službu, tak na administrativu, očista od pedofilního jednání a s tím spojená náboženská  výuka apod. PROTO mám tuto prosbu: dostanete – kdo se připojíte – do ruky malou ZÁLOŽKU s čistou zadní stranou, kam byste si vlastnoručně napsali tento text:    Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. Pronikni jejich srdce milostí Ducha Svatého, opravdovostí a láskou, aby se ti stále více podobali. Ať posvěcují sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy u nás naleznou pomoc a pochopení. Amen.  Díky za pochopení - pf

_____________________________________________________________________________________________________________

Tradiční mše sv. u kaple Nejsvětější Trojice Grotte - Oloví.

07. června nám ani déšť, „který jsme si vymodlili“, nezabránil být na mši sv. u této jeskyně v lese nad Olovím. Je to skutečně vše v režii Boží: cestou k vyhlídkové věži Cibulka, kterou jsem při otevření i posvětil, a kde se lidé se zájmem rozhlíží do dálky, mohou se zastavit i zde a zadívat se do dálky duchovní. Proto bylo tak důležité, abychom společně vyprosili zvědavcům „nalezení Boha“, abychom všem vyprosili požehnání nejen pro putování přírodou, ale i pro ostatní cesty za prací, za povinnostmi atd. Díky proto všem, kteří i tuto neděli obětovali svůj čas a v počtu kolem 20 vydrželi déšť a vlhko. Ať trojjediný Bůh žehná, posiluje, ochraňuje i provází na cestách jak vás, kteří jste tam byli, tak všechny, kteří budou putovat k Cibulce. pf

_____________________________________________________________________________________________

Opravy, které nás v tomto roce ještě čekají? Oprava 3 vitráží kostela Kraslice probíhá na 2 etapy. První - 2 vitráže v kněžišti jsou již firmou Uhlík dokončené za 26.780Kč z darů výlučně kraslických věřících! Poslední třetí vitráž bude brzy též hotová (cca 13.000Kč). Věřím, že se opět najdou velkorysí dárci. Předem dík!

Na zadní straně stěny kostela sv. Josefa v Krásné Lípě stojí lešení, i práce začaly. Podle slibů z Min.kultury (900tis.Kč) a Karlovarského kraje (300tis.Kč) a naší spoluúčasti (102tis.Kč + 120tis.Kč=222tis.Kč!!!) by s pomocí Boží mohlo být letos vykonané dílo za 1,422.000Kč! Buďme realisté: Covid-19 udělal mnohému čáru přes rozpočet! Ale poručeno Pánu Bohu – my se modleme – to je v této chvíli nejlepší řešení. A aby toho nebylo málo, i na opravu dřevěného kazetového stropu kostela v Oloví Karlovarský kraj možná přispěje 300tis.Kč + naše účast ve výši 120tis.Kč (420.000Kč) to by pohnulo šancí, se do této svatyně v dohledné době vrátit. Na Přebuzi „přivede“ VODAFONE (mobil a internet) el.energii do našeho kostela. Žádáme o povolení podružného elektroměru pro naši potřebu (1x za rok ventilátor pro varhany o pouti, možnost připojení mých přenosných kláves a případné použití vysavače k úklidu) cca 50kW. Hlavně, že bude v kostele naše zásuvka (vedení povede vrtem pod silnicí k el.sloupu naproti kostelu)! Mé „tajné přání“ bude splněno! I Dr. Petr Rojík bude jásat -  hrát budou i varhany.   pf

Opravy zámků Oloví (hlavní i boční vchod + Přebuz hlavní vchod:

puvodni-stav1.jpgpo-oprave-zamek1.jpgnovy-klic1.jpgzamek-hl.vchod4.jpg

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 292694
Měsíc: 3494
Den: 143