Jdi na obsah Jdi na menu
 


Březnový FL 04

 

FARNÍ list kraslické farnosti březen - 04

Akce ve farnosti: vše hledejme na našich webových stánkách – viz dole!

_____________________________________________________________

Co se to stalo v poslední době v naší zemi a v naší farnosti? Tohle není legrace. Přesto si dovolím použít 3 názvy, které vznikají jako novotvary! Komoušů-vir, Koruna-vir, Korona-vir. Znáte mě jako muže milujícího Boha, ale i legraci. Věřím v Boha:  Stvořitele, Spasitele, Posvětitele. Též i v život věčný, ve spravedlivý soud a milosrdenství boží. Věřím, že naším OBHÁJCEM bude Bohočlověk Ježíš Nazaretský. Miluji i úsměv, naději i  optimizmus. Učím se i lásce jak k Bohu, tak i k lidem, kteří nejsou na mé straně katolíka. A tak se dostávám ke třem novotvarům. Odpad od Boha, strana, která vzala věřícím za totality Boha, ale nenabídla nic víc, než úctu k rudé hvězdě, strach z neomylné vedoucí strany, které je nutno za všech okolností sloužit (místo služby Bohu). Pokus o likvidaci křesťanství a nastolení rovnosti pro všechny. To byl komoušů-vir! Ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že se mezi námi mohou objevit lidé nakažení tím nejhorším chtíčem: Mít za každou cenu, co mají lidé jinde na světě (např. v SRN).  A tak se mnozí zadlužili, dostali do exekucí, do pozic bílých koní a do stavu vydíraného, do pozice chudáka, který byl okraden „šmejdy“! Stav, kdy chrámy boží byly nahrazeny „chrámy nákupních center“. Tohle je koruna-vir! A vůbec bych si nebyl schopen představit stav, že se nebudu moci scházet se svými svěřenými bratry, sestrami k milované modlitbě a k eucharistii v domě božím: v kostele, který jsem se všemi za velkých obětí i ze zahraničí, opravoval! Ohrožení, jak vidno, může být i jiné, než je ateizmus, bezbožectví, moc mamonu a chtíč! Jak si to vysvětlit jinak, než: je to boží zkouška! Zkouška, ve které máme obstát! Doma, kde se s námi schází domácí církev, kde otevíráme Bibli, kdy sami říkáme své modlitby proseb, díků, chval i klanění, kdy nesmí chybět modlitba odprošení a ticha! Nyní, v této době, se ukáže, co s námi provedly ony předešlé viry! Jestli komouši se mohou radovat ze zasetého semene: Pryč od Říma! Jestli moc peněz úplně zatemnila naši mysl! Jestli beznaděj, strach a bezohlednost, pýcha mocných, kteří jsou najednou v koncích, je tzv. KONEČNOU! Modli se a pracuj – výzva pro všechny lidi dobré vůle – to je šance! Bůh dopouští, ale neopouští! Náš Otec biskup nás vyzbrojil pro letošní rok prorockým heslem: Nebojte se! Já jsem přemohl svět! To řekl pro všechny věky Pán Ježíš! Tím žijme!   Váš pater.

ZMĚNA BOHOSLUŽEB pro kostely v kraslické farnosti:

Do odvolání kvůli koronaviru   nebudou v našich kostelích konány mše svaté. Nyní se ukáže, jaký je náš vztah k Eucharistii.  Rád vám jako váš kněz posloužím sv. svátostmi – sv. smíření, eucharistií, pomazáním nemocných. Právě v těchto kritických chvílích je důležitá modlitba, důvěra v pomoc boží, která je postavena na pevné víře v Boha. Neztrácejme naději, buďme k sobě ohleduplní! Toto vše vám vyprošuji na přímluvu sv. Jakuba, biskupa Vojtěcha, patronů Kraslic, sv. Petra a Pavla, patronů Rotavy a okolí, sv. Josefa, patrona Krásné Lípy a Šindelové, sv. Martina, patrona Jindřichovic a okolí, sv. Michaela archanděla, patrona Oloví a okolí, Panny Marie, patronky Bublavy, sv. Bartoloměje, patrona Přebuzi, sv. Jiljí, opata, patrona Kostelní a Kamene, Srdce Páně, patrona Stříbrné.

_____________________________________________________________________________

Tento následující článek vznikl z doporučených rad našeho Otce biskupa: 

Milé sestry, milí bratři, obracím se na vás v situaci, kterou si asi nikdo z nás ještě před pár dny nedokázal představit. Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, aby-chom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, chrání. Naší vládou jsme v současné situaci vyzváni k opatřením, která je třeba vzít vážně. Vyzývám všechny, kteří překročili 70 let života, aby se nedělní bohoslužby účastnili prostřednictvím TV Noe a Radia Proglas a uděluji jim také dispens (uvolnění z povinnosti) od účasti na mši sv. (nedělní bohoslužbě). Dále: nabídka možnosti přijetí eucharistie mimo slavení mše sv. a využijme této situace k povzbuzení života domácí církve i k modlitbě a čtení Písma svatého v rodinách. Kde bude zájem a kde je to možné, posloužím formou přinášení eucharistie nebo i slavením mše sv. Modleme se spolu  váš pater.

Zajímavá je i připomínka kardinála Duky. Pohromy byly a jak vidno budou stále. Poučíme se z těch minulých? Současná epidemie přišla z čínského Wu –Chanu; ve středověku přišel dýmějový mor právě z tohoto města, z této provincie. Lidé tehdy reagovali různě. Byla to pohroma, při které Evropa ztratila čtvrtinu obyvatel. Našli se lidé, kteří měli statečnost. Jednou z nich je žena, učitelka církve, svatá Kateřina Sienská. Ve chvíli, kdy byla svědkyní toho, jak většina města utíká, aby si od nemoci zachránila zdraví, ale ty neschopné pohybu nechávali na místě, oslovila společnost činem, který bych nikomu nedoporučoval. Vzala sklenku s hnisem a se slovy, že Bůh ji ochrání, ji vypila. Zůstala. Ale tak strhla na svou stranu (protože Bůh ji skutečně pomohl) velkou část lidí, kteří neopustili své blízké, své nemocné. A tak bych chtěl právě při této příležitosti poděkovat zdravotnímu personálu, především zdravotním sestrám. Protože jsou to také i matky, které mají doma své děti, svou rodinu, a musí si klást otázku: " Co by se stalo?". Dodávám: Neriskujme zdraví své, ani druhých. První 3 nakažení z Ústí n/L. se uzdravili! Po každé době postní, zkoušek a prohry dochází ke vzkříšení! Velikonoce letos budou zvláštní!

 _____________________________________________________________________________________

Jak slíbeno, bude za Neutraublingské partnery obětována soukromá mše sv. v neděli 29.03 v 10:00. aby byli uchráněni novodobé pohromy co nejvíce. A co my? Na nás, pater, nemyslíte? Tak pozor! Jako farář mám povinnost mít každou neděli (i o dovolené), za svou farnost mši sv. Nikdy jsem toto ve svém životě neporušil. Věřte, že se to děje i teď. A 29.03. si v 11:00 zapalte svíčku a pomodlíme se. Spojovat nás bude duchovní most! Každou neděli!

_______________________________________________________________________________________

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292691
Měsíc: 3493
Den: 143