Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrem - 7 modliteb pro 7 dní před i po....

svata--mse.jpg7 modliteb pro sedm dní, modlitby před i po.

Modlitby pro sedmidenní rytmus.

K modlitbě příliš mnoho nepotřebuješ. Nejdůležitější je si pro tuto činnost udělat čas. Přitom není lepší nebo horší místo, které bys zvolil. Modlit se můžeš všude. Samozřejmě můžeš s Bohem mluvit, jak ti „zobák narostl“. Bůh tě zná, nepřekva-pí ho, když mu řekneš věci, do kterých nikomu nic není. Je těžké, že ho nevidíš přímo; jeho hlas zní samozřejmě jinak, než obvykle hlasy zní. Zatěžko ti může připadat i modlit se; to ale není zdaleka důvod toho nechat. Je to podobné jízdě na kole. Nejprve je nutný trénink, pak to jde. V podstatě toto dokáže každý. Mluvit s Bohem a naslouchat mu se musí zkoušet. Nejlépe denně!

Malý trénink modlitby.

K procvičování může pomoci sedmidenní rytmus, přitom nezáleží, kterým dnem začneš. Najdi si chvilku, kdy tě nikdo nebude rušit. Mohou to být chvilky před usnutím. Začni znamením kříže. Vzpomeň si, cos během dne zažil. Co bylo krásné a co takové nebylo. Poděkuj Bohu nebo si i postěžuj. Pak si přečti text a pomodli se. Některé texty jsou samy o sobě modlitbami, nad jinými se můžeš zamyslet a pak modlitbu říci vlastními slovy. Tu pak zakonči prosbou, která se ti pro tento den zdá příhodná. Tyto texty můžeš použít i vícekrát. Je dobré se naučit s Bohem mluvit vlastními slovy. Po čase zjistíš, že modlitba - rozhovor s Bohem - není jednosměrka.

1.den

Když se k tobě obracím, často mne nenapadají správná slova.Mám s tebou mluvit způsobem, jakým hovořím se svými přáteli? Např.: „Bože, ty jsi třída! Jediný ty jsi O.K.; Pane, mám tě rád.“ Smím s tebou takto mluvit? Nebo by se na mne všichni dívali, že to nemám v hlavě v pořádku? Můžeš mi vysvětlit, proč o tobě mluvíme, jako bys byl z jiné doby či z jiné planety? Jako bys naší řeči ani nerozuměl? Víš, upřímně ti řeknu: Pro mne jsi někdy jaksi mimo; to tehdy, když tě nemohu najít; když jasně nevím, jestli vůbec jsi; a jindy jsem tebou úplně nadšený. Vím, že jsi vedle mne, že mne podržíš. To bych tě nejraději objal. Amen – to si nechám, až budu u tebe v kostele. Ale teď: Bože, jsem šťastný, že jsi!

 2.den

Dva mniši zaslechli, že prý existuje místo, kde se setkává nebe se zemí. Kdo do toho místa dojde, najde pozemské i nebeské štěstí. Zbývá pouze otevřít dveře, které k tomuto místu vedou. A tak se spolu vydali na cestu, aby toto místo našli. Putovali roklemi, přes hory, přešli pustiny a přeplavali řeky. Museli projít i stepí a hlubokými lesy. Šli týdny, měsíce i roky až se konečně zdálo, že našli, co hledali. Stáli před nízkými dřevěnými dveřmi, sklonili hlavy a plni očekávání vstoupili. Když se rozhlédli, zjistili, že stojí v klášterní cele,kterou před lety opustili.

3.den

Pusť se do toho i kdyby tisíc důvodů vyzývalo – odlož to! Jdi krok za krokem svou cestou. Neuzavírej se i kdybys měl vidět, že se tím tvůj cíl vzdaluje. Respektuj lidi, stvoření, Boha i sebe. Rozhoduj se klidně. Je těžké dojít k více cílům. Zvažuj a mnohé vzdej. Rozhoduj se svobodně. Neztrať z očí cíl. Najdi svou stopu během všedního dne. Dívej se lidem do očí! Vnímej divy stvoření. Pokus se objevit tajemství, kterým jsi sám. Shromáždi na cestě vše, co tě posiluje a činí milým. Buď velkorysým se všemi svými schopnostmi a talentem. Povzbuď ostatní při vykročení. Přines do světa naději a dorazíš k cíli. 

4.den

Můžeš mi jednou, Bože naslouchat? Chtěl bych slyšet jednou také tvou odpověď. Když mlčíš, je mi, jako když se mnou druzí nemluví. Slyš mne, když křičím. Slyš, když k tobě vzlykám. Slyš mne, když mám vztek. Naslouchej mi, když se modlím. Ne, nechci být člověkem, který říká ANO a myslí NE. Ne, nechci vést špatný život a přerušit s tebou kontakt, jako ti, kteří o tobě už nechtějí vědět a nemají už oko pro tvé dílo. Chci ti, Bože poděkovat. Chci i věřit, že mne slyšíš. To ty mne posiluješ. Má duše je jistě ve dlani. Ty mne činíš šťastným, radostným, takže se mi teď chce zpívat a tančit. Přijď ke všem, kteří v tebe věří. Posilni nás a neopouštěj nás. Pomoz nám najít smysl a cíl v našem životě. (podle žalmu 28)

  5.den

Dnes nechci znát meze, Bože. Chci konat, být nápaditý, produktivní. Chci létat a vyrýt stopu do dne. Chci vědět, co dokáži. Dnes mi na tom záleží. Nechci slyšet o míře či musíš, o askezi a omezování, o zastavení se k zamyšlení. Dovol, Bože, abych dnes zabojoval pro tvé království, za spravedlnost, za svobodu, za život. Svůj zápal pro tebe nemohu vykonat se zataženou ruční brzdou. Nechci se dívat stále jen do nitra. Chci jednat, stavět, tvořit, teď–nezkrotně – vší silou, teď, dokud jsem mladý, jako tanečník na parketě,jako sprinterka na dráze,jako rokový zpěvák za mikrofonem. Zítra, milý Bože, zítra zpomalím. Ale ne dnes!!!Amen! Amen!  

6.den

Chtěl bych být někdy tvým andělem: chtěl bych tě posílit, když zeslábneš, nést tě, když se pohybuješ na nejistém poli a stát za tebou, aby ti nikdo nemohl vpadnout do zad. Chtěl bych tě utěšit, něžně a jemně a pozorně naslouchat každému tvému nářku. Rád bych tě provázel na cestě proměny ze smutku, kdy s citem klíčí nová naděje. Chtěl bych být někdy tvým andělem a otevřít ti bránu světa bohatého na radost a pokoj.    (Od Christy Spilling-Nöcker)

 7.den

Bože náš,tys otec i matka.Věříme v tebe-Stvořitele světa. Stvořil jsi vítr i chudobku stejně jako berušku či mšice. Stvořil jsi nás jako muže a ženu,jako bratry a sestry, kteří se mají mít navzájem rádi. Věříme v tebe, Ježíši Kriste. U tebe se cítíme být milováni, ty nás neodmítneš, neodhodíš, naopak - chráníš nás. Věříme v tebe, Duchu svatý, když tě nacházíme v druhém člověku, v myšlenkách, ve slovech i hudbě. Děkujeme ti, trojjediný Bože, žes nás povolal do života. Děkujeme ti, že nás povoláváš i dnes ke společnému životu s tebou – jako tvůj obraz. Amen.

 

Na závěr požehnání.

Kdo žehná dává najevo, že spoléhá na Boha a že mu důvěřuje, že se mu smí plést do života. Toto požehnání smíš předat i dále,vždyť můžeš žehnat jako každý jiný.

 

BOŽE,

buď nad námi a žehnej nám, fd331db277_19398745_o2.jpg

buď pod námi a nes nás,

buď vedle nás a posiluj nás,

buď před námi a veď nás.

Buď naší radostí , která  nás oživuje.

Pokoj, který nás naplňuje.

Důvěra, která nás posiluje.

Láska, která nám dává nadšení.

Odvaha, která nás povzbuzuje.

 

Přeloženo z knihy Grundkurs FIRMUNG – autor Guido Erbich – vydáno Benno Verlag  - vložena i vlastní aktualizace pro potřeby naší farnosti.

 

Říkám ANO. Proč? Protože jsem si zopakoval či nově ověřil, co by měl každý, kdo jde k biřmování, vědět. Malý náhled do učení o svátostech církve, něco o mši svaté, něco k vyznání víry, malý trénink modlitby, poukazy na důležitá místa v Bibli – vždy v závorce (např.Skutky apoštolské 8 kapitola, verš 14 až 17: Sk 8,14-17).

Zároveň zde najdeš i modlitby a vzory pro dospělého věřícího a návod, jak si počít, když přijdou pochybnosti. Najdeš zde i osobnosti z dějin prvotní i současné církve. To vše ti může pomoci k odvážnější víře a k lepší orientaci v životě.

 

S přáním všeho dobra P.Peter Fořt  

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292697
Měsíc: 3495
Den: 141