Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věřit ve společenství.

 

Jít cestou víry s jinými.
Známá je „cesta po vodě“ apoštola Petra (Mt 14,24-33). Zprvu na výzvu Ježíšovu to Petrovi jde. Ale po chvilce ztrácí odvahu a začíná se topit, volá Pána o pomoc. Přesto mu to Pán nevyčítá. Vždyť Petr se má stát skálou, na které Kristus staví svou církev. „Kdo sedí s tebou v lodičce tvé víry, můžeš se na ně spolehnout?“ Je to tvá farnost, všichni s tebou biřmovaní, tví kmotři, často tvá rodina, do které patří křesťané na celém světě; každý, kdo poctivě hledá Boha. Je to hezká řádka lidí, do tvé lodičky konečně patří i Ježíš, když se nám zdá, že spí či s námi není.
Nyní se na některé podíváme.
Kmotr je naší první volbou pro cestu životem. Německé slovo PATE pochází z latinského PATER. My otci někdy říkáme FOTR, to by bylo v „češtině“ bližší k slovu KMOTR. Slováci říkají „Krstný otec; Angličané zase Godfather–Boží otec, Godmather-Boží matka; tak se stávají tihle kmotři duchovními rodiči! Oni mají pomáhat biřmovanci na cestě k Bohu. U křtu ho vybírají rodiče, k biřmování si lze kmotra vybrat sám. Může to být i stejná osoba jako u křtu. Úloha kmotra není lehká, má se dělit s biřmovancem o svou víru!
Slib kmotra svému biřmovanci:
Slibuji ti, že budu upřímný, i když to nebude vždy lehké. Chtěl bych tě chápat a být i tebou pochopen. Kéž bychom na sebe měli čas. Oba víme, že nejsme dokonalí, chceme však udělat vše pro to, aby ve světě kolem nás byla vidět láska. Přál bych si patřit s tebou k církvi i když to někdy bude těžké.
Na tvé cestě k Bohu se na mne můžeš spolehnout.
Jak pestrá je tvá farnost a tvé společenství ve víře. Ve farnosti je mnoho různých lidí, povah, úkolů, od varhaníků, kostelníků, zpěváků, starých i mladých, dětí až po kněze.Některé v kostele vidíš pravidelně, některé výjimečně, jiné zas vůbec. Farnost společně slaví svou víru, má být jedno srdce, jedna mysl, kde jeden druhého má rád. Ale kde jsou lidé, jsou i problémy. Možná, že nám něco na farnosti i vadí. Důležité je spolu mluvit, pokusit se i druhému naslouchat. Je proto zapotřebí ODVAHY ke kritice i kritiku přijmout. Dobrá farnost tohle vydrží! S ní pak můžeš jít životem.
Modlitba farnosti za biřmovance:
Společně chceme věřit a uznat své rozdílné dary, které každý z nás máme.
Víme, že to není vůbec lehké, abychom vytvořili silné společenství.
Přesto se o to chceme pokusit.
Chceme se učit navzájem si naslouchat a upřímně se sbližovat.
Víme, že existuje mnoho cest, jak se k Bohu dostat.
Chceme si navzájem pomáhat a najít správnou cestu.
Chceme být otevření pro potřeby i nouzi jak ve farnosti, tak ve světě.
Pokusíme se svět učinit o něco málo lepším.
Společná příprava na biřmování:
V naší farnosti se od adventu nebavíme při našich setkáních při mši sv. či při modlitebních společenstvích o ničem více, než o přípravě na biřmování v Liboci dne 29.07.2012 v 11:00 s Otcem biskupem. Biřmováním slavnost nekončí, nýbrž je začátkem cesty našeho ANO na cestě s Bohem! To se nejlépe provádí s jinými ve společenství. Aby tohle zafungovalo záleží i na tobě!
Otče, vydali jsme se na cestu, řekli jsme ti své ANO a toužíme žít jako křesťané. Sám víš, že nám to neulehčuješ, často zůstáváš ve skrytosti a my tě můžeme pouze tušit. Někdy si přejeme, aby tě najít, bylo snadnější. Pojď s námi naší cestou, pomoz nám, narovnej, když ztrácíme chuť. Otevři nám oči, ať vidíme, jak krásný může být svět, který jsi stvořil. Otevři nám uši, ať slyšíme tvůj hlas i hlas bližních. 
Rodiče a vlastní rodina. Není pravdou,že by rodiče biřmovance nehráli v pozdější době žádnou roli. Budou ale stále méně rozhodujícími. Když děti dospějí, musí se i rodiče přeorientovat. To není vždy lehké. Někdy dochází i k nedorozumění, k hádkám. A právě rozhovor o víře může být těžký. Přesto je důležité, aby rodiče a dospívající děti věděli, na čem jsou. K dospělosti patří dozvědět se – i zpětně, co se v rodině odehrávalo. Rodiče přitom musí přiznat pravdu, v co věří. Tato konfrontace, ať sebetěžší, může zúčastněným mnohé dát, jedni se od druhých mohou mnohému přiučit.
Modlitba ve vlastní rodině.

Otče, dej ať společně dospíváme, daruj nám trpělivost navzájem si naslouchat, dej nám pochopit, co druhý vlastně říká. Pomoz nám objevit poklad zkušeností, který každá generace s sebou přináší. Daruj nám pochopení pro věci,které vidíme jinak a nauč nás řeči, která nezraní. Kéž naše víra v naší rodině roste, ukaž nám vždy svou přítomnost a zůstaň v našem středu.

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292697
Měsíc: 3494
Den: 141