Jdi na obsah Jdi na menu
 


Eucharistie - krůček 01 - 05

 

ROK EUCHARISTIE
STŘÍPKY z našich Farních listů DO MOZAIKY
 
 01
Nezapomeňme, že v naší vlasti prožíváme ROK EUCHARISTIE souběžně s rokem víry, který vyhlásil sv.Otec Benedikt XVI. pro celý katolický svět. Jak jej prožít? Těšte se na každé svaté příjímání. Těšme se na každou mši svatou. Já bych mohl vyprávět, co znamená těšit se na bohoslužbu! Vyprávět by mohla i Věra Smržová, která paní Helence Fejkové přinesla sv.přijímání do nemocnice; s jakou radostí přijala Tělo Páně; jako velké dítě! Protože mne od olovské půlnoční 24.12.2012 na mši sv. musí vždy někdo odvést, prosím za každého „mohoucího“,který vlastní auto a odveze toho, který by se sám na setkání v kostele nedostal! Ten, kdo toto staršímu či nemocné-mu umožní, prožije rok eucharistie specifickým způsobem (cokoliv jste někomu učinili, mně – Ježíši –jste učinili). My„nemohoucí“se nebojme o tuto službu říci! Za ně děkuje „nemohoucí“ P.Peter Fořt.
 
 
Rok Eucharistie - 02
Eucharistie je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“. A název? Znamená česky: „Díkůvzdání“. Jde i o židovské požehnání jídla. „Večeře Páně“-připomínka Poslední večeře Páně, je předzvěstí Beránkovy hostiny v nebeském Jeruzalémě. „Lámání chleba“ - kdo rozlámaný chléb přijímá, vstupuje do společenství s Ježíšem. „Přijímání“-je spojení v jednom těle a krvi Kristově. „Mše svatá“-vyslání věřících po liturgii–jakési poslání,mise. Nejsvětější oběť“-zpřítomňuje oběť Spasitele, zahrnuje i oběť církve. Či „Eucharistické shromáždění“–neboť jde o viditelné shromáždění věřících.    
 
 
Rok Eucharistie - 03
Eucharistie dokončuje uvedení do křesťanského života – křest (narození do rodiny Boží povýšením k důstojnosti královského kněžství), biřmování (hlouběji připodobňuje ke Kristu), účastí na eucharistii se podílí pokřtěný a biřmovaný na samotné oběti Pána. Náš Pán ji ustanovil při poslední večeři pro všechny časy, trvá tedy oběť kříže
 
Rok Eucharistie - 04
Středem slavení eucharistie je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha sv. stanou Tělem a Krví Páně. Církev věrná jeho příkazu toto koná na jeho památku až do jeho slavného příchodu! „Plod země a Plod révy“ nahradily starozákonní oběti obětních zvířat. Tím se zásadně lišíme od Otců ve víře – židů. Oni už nemají ani chrám, ani oběti, Ježíše nepřijali. Zůstala jim jen zeď nářků, Tóra, Desatero. I pro křesťany se stala Eucharistie „kamenem úrazu“, došlo k rozdělení. Pro některé je to jen chléb. Stejně i kříž se stal „kamenem úrazu“ zas pro nevěřící. 
 
Rok Eucharistie - 05
Protože Pán miloval své, prokázal jim svou lásku až do konce. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa odešel k Otci. Proto během večeře umyl učedníkům nohy a dal jim přikázání lásky. Ono umývání je výzva k očistě duše, která má být bez hříchů; pak je možno zasednout spolu s Pánem ke stolu. Na počátku mše (eucharistie) říkáme: Zhřešili jsme proti tobě; Pane smiluj se! TÍM SE NÁM ODPOUŠTĚJÍ LEHKÉ HŘÍCHY. Těžké hříchy nutno předem vyznat, pak mohu ke stolu Páně! Něco obdobného lze spatřit při předání přikázání lásky:MILUJ BOHA, MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO. Pokud mám něco proti svému bratru, mám před oltářem nechat svůj dar a jít se napřed usmířit! Usmířit se i s Bohem je logicky taktéž nutné! Kard.Tomáš Špidlík nás může poučit v pohledu na slavení eucharistie: západní (latinská) církev staví do popředí Poslední večeři Páně před jeho utrpením a smrtí. Východní církev naopak setkání se Zmrtvýchvstalým po jeho smrti. Jedno pojetí nevyvrací druhé, oba pohledy se navzájem OBOHACUJÍ tím spíše, že mše sv. je předzvěstí  hos-tiny nebeské. Ale jedno je jisté: stalo se to DÍKY OBĚTI Ježíše na kříži!
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292697
Měsíc: 3495
Den: 141