Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biřmování: Úvod do roku biřmování

 

BIŘMOVÁNÍ
 
Do vašich rukou se dostává POKUS přiblížit Vám druhou svátost církve .
 
1.nedělí adventní jsme vstoupili pastýřským listem našeho Otce biskupa Františka, kterým začínáme obnovu a někteří z nás přípravu na BIŘMOVÁNÍ. Připomeňme si tedy nejprve, co je svátost biřmování a jak působí. Katechizmus pro mladé, YouCat, říká v čl. 203 a 205: “Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání křižmem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. ... Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze jedenkrát a která působí vzrůst křestní milosti. Dar Ducha svatého je moc shůry, v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví milosti svého křtu vlastním životem a ve které se stává Kristovým `svědkem`. A katechizmus to dále rozvádí: “Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem `smlouvu`. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj Bože, dej mi svého svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě - a dám ti svého Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady - v dobrém i ve zlém.” A moje zkušenost je, že vždy před každou náročnější činností, prosím Ducha svatého o pomoc. Vždy poznávám, že tuto pomoc dostávám a jsem mu za ni vděčný. Vyzývám vás, abyste i vy často Ducha svatého prosili. Rád přijde a pomůže vám. Jen čeká, až ho k sobě, do svého nitra a jednání vpustíte. Respektuje totiž vaši svobodu a nevnucuje se. Čeká na Váš svobodný souhlas a pozvání k jeho přijetí!
Mons.František Radkovký

 

Co dále ke sv.biřmování?
Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem smlouvu. Při svatebním oznámení před uzavřenou smlouvou bývá zvykem zvolit si veršík jako motto. Taktéž k biřmování si čekatel svátosti vybere citát z Písma či heslo. My, dříve biřmovaní, jsme tuto možnost neměli. Bylo by proto hezké, zvlášť když už máme své zkušenosti s moudrostí Bible, kdybychom si - i když dodatečně – vybrali nějakou „PERLU „ a napsali si ji do památníku, diáře, kalendáře či  notesu. Já už vím, jaké si dám: Vím, komu jsem uvěřil…“ Po 47 letech!!! A co vy? Půjdete do toho? Kdo přistoupil v adventu ke sv.smíření, dostal pohlednici s osvětleným kostelíkem v noci. Světlo uvnitř dává tušit, jak chrám vypadá. Taktéž Bible v sobě obsahuje SVĚTLO nutné pro náš život. Heslo, veršík, který si vyberete a který si můžete zapsat na pohlednici z druhé strany: Rok biřmování 2011-2012; mé heslo: a zapsaný text, Vám bude průvodcem po celý rok. pf
Praktická reakce na poslední prosincový článek o HESLE ke sv.biřmování:
Posledně jsem se vám svěřil, že jsem si našel v minulém roce dodatečně HESLO k mému biřmování, které jsem prožil v semináři krátce po mém nástupu na teologickou fakultu v r.1964. Je to část 12 verše z 2.listu Timoteovi. Od profesorky latiny jsem v tyto dny dostal (dodatečný, ale jak vidět v pravý čas) dárek – BIBLI, kde se paralelně vedle sebe nachází ekumenický překlad s překladem Bible Kralické. Když jsem poděkoval a knihu náhodně otevřel, padly mé oči k mému obrovskému překvapení na text mého hesla. Řekl jsem si: to nemůže být náhoda, za tím musí být úmysl, třeba zrovna Boží. A skutečně! Mé heslo: „Vím, komu jsem uvěřil“ tvoří jádro 12-tého verše. Před tím stojí: „ Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil“. Uvědomil jsem si s úžasem, že je to o mé minulosti. Jak těžko jsem se ke kněžství dostával, v cestě stály posměšky-dítě matky Němky, věřící, ministrující, nepřijatý na gymnázium, po jeho absolvování nepřijetí (několikeré) na bohosloví, pak nebyl svěcen na kněze (vojna, pomluvy u biskupa) atd. Pokračování 12-tého verše je zas o mé budoucnosti:Jsem přesvědčen, že ON má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“ Toto Boží slovo jsem životně potřeboval najít, aby mi vlilo odvahu a jistotu, že to ON ochrání své kněžské dílo mně svěřené. Pokusíte i vy o něco? pf  
 
Už máte nalezený veršík či heslo? Máte snad text napsaný? Jde motto pro již uzavřenou nebo teprve připravovanou smlouvu mezi Bohem a námi v biřmování! Je to slovo pro život! Každý, kdo se rozhodl pro víru, kdo není ve víře veden rodiči, ale sám bere zodpovědnost za svoji víru i život, by neměl váhat a přijmout svátost biřmování. Nejen heslo, ale biřmovacího patrona – světce, světici, si smíme zvolit! Mnohdy se nám naše křestní jméno nelíbí, protože nám ho vybrali rodiče, křestní kmotr, babička apod. Nyní si máme možnost zvolit přímluvce, který je v nebi, sami! To aby na naší životní cestě nám bylo jasno: nejsme na této cestě sami. Navažme a obnovme i my již biřmovaní nové kamarádství a přátelství se svým biřmovacím patronem. Snad nám i jeho životní osud bude radou, výzvou. Již se vás několik přiznalo, že jste dosud u biřmování nebyli, nebo o někom víte; dodejte mu odvahy.

Podle Mons.Františka Radkovkého

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292697
Měsíc: 3494
Den: 141