Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství útěchy - růženec

100_1061.jpg

 

 

 

 

 

 

Tajemství útěchy:

1.Ježíš, který vládne jako KRÁL;      

2. Ježíš, který ve své CÍRKVI žije a působí;

3. Ježíš, který opět PŘIJDE ve slávě;   

4. Ježíš, který bude SOUDIT živé i mrtvé; 

5. Ježíš, který vše DOVRŠÍ.

Růženec- Tajemství útěchy

1. který jako Král vládne

Ponížil se, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.       Filipským 2:8

Církev se na své pouti do budoucnosti dívá na tvář Krista Zmrtvýchvstalého. Od něho očekává pomoc při velkých výzvách: v ohrožení z ekologického kolapsu; v ohrožení míru; ve zneuctění základních lidských práv; v kultuře smrti. Vítěz nad hříchem a smrtí je Pánem i v Novém tisíciletí.

 

2. který ve své církvi žije a vládne

Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Matouš 28:18

Jako echo se ozývá papežovo poselství, kterým Ježíš vysílá své učedníky: „Vykročme kupředu plni naděje.“ Před církví se otevírá nové tisíciletí jako široký oceán, na který je nutno vyplout. Přitom se spoléháme na pomoc Ježíše Krista. Syn Boží, který se z lásky k nám stal člověkem, koná i dnes své dílo; je nám zapotřebí pozorných očí, abychom ho zahlédli a především velké srdce, bychom se stali jeho nástrojem.

 

3 který znovu přijde ve slávě

„Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme a na tvůj příchod čekáme,“ tak se modlí církev při každém slavení Eucharistie.

„Pravda o Zmrtvýchvstání Krista je počátkem události, na které stojí křesťanská víra.“ Slaví-li církev každou neděli velikonoční tajemství, “zdůrazňuje tím nosnou osu dějin.“ A poukazuje na Poslední den (Konec světa), kdy oslavený Kristus opět přijde. Nevíme sice, jaké tajemství nám počínající tisíciletí přinese; v jednom jsme si jisti, že bude pevně v ruce Krista, který je  Král králů a Pán pánů.

4. který bude soudit živé i mrtvé

Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'             Matouš 25:40

V chudých je Kristus obzvláště přítomen. Lidstvo začíná nové tisíciletí s prapodivným břemenem: protikladem mezi kulturním, hospodářským a technologickým pokrokem menšiny a nouzí velké většiny, která přímo křičí. I v bohatých zemích existuje nová forma chudoby: zoufalství, závislost na drogách, ve stáří a nemoci opuštěnost, vyloučení a sociální diskriminace. Nutná je nová „ fantazie lásky“. Pán nás, jak dosvědčuje evangelium, bude posuzovat podle skutků milosrdenství.

 

5. který vše dovrší

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.   Jan 15:5

Existuje velké pokušení, které nás křesťany ohrožuje na naší cestě a v našem působení: věřit, že od našeho konání, našich plánů odvisí výsledky i úspěchy. Máme se sice zasazovat ze všech sil, musíme též počítat s tím, že i Bůh koná způsobem sobě vlastním. Nazýváme to „milostí“, a ta má přednost. Ona každé naše snahy předchází; provází nás a vše dovrší. Kdo naproti tomu chce vše „konat“ sám, zkrachuje a naprogramuje si frustraci. Nesmíme zapomenout, že bez Krista nezmůžeme nic. Vložme do jeho rukou naši dobrou vůli, ano, i naše úlomky. Budoucnost nepatří podnikavcům a plánovačům. Patří Kristu, který vše dovrší.        

                                   Pater Josef Treutlein, přeložil P. Peter Fořt

 

( použity myšlenky papeže sv. Jana Pavla II.

  z „ Novo millenio ineunte.)

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 328255
Měsíc: 3407
Den: 108