Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ještě něco k bublavskému Betlému....

11. 11. 2011

 

Několik slov k výpůjčce Betléma
z jednoho kostela z bývalých Sudet.
 
Proč k tomu došlo? Vše začalo dotazem pana faráře z Partnerské farnosti P.Josefa Weindla. Byl to dotaz i prosba zároveň: „zda-li by naše farnost nemohla zapůjčit či prodat Betlém pro Neutraublingský kostel sv.Michaela“. Vzpomněl jsem si, jak často jsem jako farář, mající ve správě 11 kostelů a 7 kaplí, položil dotaz, který zněl i jako prosba, různým rodákům – laikům i kněžím, zda-li by nám nemohli pomoci. Jednou to byla starost o opravy, jindy finance na tyto opravy, jindy zase pomoc při koupi bytu pro potřebné atd. Za mého působení v kraslické farnosti (06.09.2011 to bylo 19let) jsme od rodáků žijících v Německu obdrželi obrovské množství finančních prostředků. Pravda, vybíralo se vždy pro „vlastní“ bývalý farní kostel. My křesťané - katolíci, kteří zde žijeme, jsme již delší dobu přemýšleli o tom, jak se všem těmto velkorysým dárcům, roztroušeným po celém Německu, odplatit. Samozřejmě, že jim při mši sv. vyprošujeme dary boží, které nejvíce potřebují. Také jsem se v modlitbě ptal i našeho Pána, jak to udělat. A tak jsem v prosbě i dotazu mého kolegy kněze viděl odpověď Boží: „ZDE MŮŽETE POMOCI A UKÁZAT VDĚČNOST!“
V Německu existuje 5 míst,do kterých bylo přivezeno vyhnané=vysílené obyvatelstvo Sudet. Původně to byly vesnice – Waldkraiburg, Traunreuth, Geretsried, Nauheim; v případě Neutraublingu dokonce testovací vojenské letiště s lágry a vojenskými budovami. Příchodem takového množství lidí se vesnice i letiště rozrostly, do těchto 5-ti míst přišli lidé z celých Sudet, tedy do Neutraublingu nejen z Bublavy, Kraslic a okolí, ale i z jihu či severu Čech. Žádné z těchto dnes již velkých měst si nedovolilo zvolit jedno místo jako Partnerské, kromě Neutraublingu. Ani zde toto přijmout nebylo lehké. Proč ne např. Horšovský Týn či město ze Slezka? Tomuto Partnerství bylo od začátku požehnáno biskupy z Česka jako i z Německa. Z našeho hlediska se tedy jedná o vhodné místo pro kontakt s křesťany z celého Německa. Proto i naše vděčnost vyjádřená výpůjčkou bublavského Betléma z naší kraslické farnosti je vyjádřením UPŘÍMNÉ VDĚČNOSTI VŠEM DÁRCŮM Z CELÉHO NĚMECKA!
Smím-li jako farář, zodpovědný za majetek kraslické farnosti, o něco požádat, pak je to toto: Připojte se s radosti k námi projevené vděčnosti, Pán Bůh miluje štědrého dárce! My jsme se pokusili touto formou o další pilíř při stavbě mostu přátelství a porozumění mezi všemi, kteří mají a měli odvahu z Německa jezdit a pomáhat své bývalé vlasti, a námi, kteří se slabými lidskými silami udržujeme křesťanský život v kraslickém regionu. V tomto duchu se nese i závěrečné průvodní slovo Smlouvy o výpůjčce z 27.09.2011:    
Kéž tato výpůjčka je dalším znamením hluboké jednoty ve víře, dokladem dobrých vztahů nejen mezi katolickými farnostmi obou států, ale i dotvrzení o usmíření obou národů. V jeslích vše začíná a to nejen mezi lidmi, nýbrž i mezi Bohem a lidstvem. Je zde naděje, že při vzájemném setkáváni, se bývalí rodáci z Bublavy a Kraslicka zvláště v zimním období potěší ze setkání s Betlémem, který zvláště v dětství tolik osloví.
 
P.Peter Fořt, farář kralický a okrskový vikář sokolovský     
 
Pozn.: Pro upřesnění se ke pěti místům nahoře vzpomenutých smí přiřadit i část města Gablonz - Neu Gablonz. I zde žijí ti, co museli z drtivé většiny nedobrovolně odejít z vlasti a budovat nový domov. Do této země, jejich nové vlasti, se tedy vydal bublavský Betlém. Kéž přinese mnoho požehnání!

 

CO JE VÍCE?
 
Často si kladu otázku, kde je vlastní priorita mého jednání? To se též týká našeho postoje k Zapůjčení Betléma z Bublavy-Schwaderbach.
ANO ?:
  • Betlém je sice vystaven v domovském kostele ve specielní zadní místnosti, kde se pravidelně k týdenním bohoslužbám v sobotu schází 4-5 věřících. Za posledních 19 let, co jsem zde farářem, byl Betlém 4x postaven vpředu o obětního stolu panem Grufíkem, který se vloni vrátil na rodnou Moravu, takže již Betlém v roce 2010 nepostavil. Mimoto se bývalí rodáci schází 1x za rok v kostele k pouti Panny Marie Nanebevzaté, v době, která nedává důvod k návštěvě Betléma. K tomu připočtěte postupný rozpad Betléma, protože chybí prostředky k jeho opravě.
NEBO ??:
  • Betlém je renovován stále živou bavorskou farností, která je navíc Partnerskou farností. Bude uchovávána v úctě Sudetskými Němci, kteří na pár let obdrží něco ze své vlasti k nahlédnutí právě na vánoce, kdy jiným rádi děláme radost. K tomu bychom mohli eventuelně říci: PĚKNÉ.
 
Každý může najít správnou odpověď. Přeji vám k tomu radostné srdce.
 
                                                           P.Peter Fořt, farář kralický a okrskový vikář sokolovský
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 292694
Měsíc: 3494
Den: 143