Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie naší Farní charity

 

Farní charita Kraslice

Se sídlem kpt. Jaroše 321/2 KRASLICE 358 01

 

Tato místní charita byla před léty zřízena Biskupstvím plzeňským Otcem biskupem mons. Františkem RADKOVSKÝM jako součást Diecézní charity plzeňské, jejíž ředitelem je ing. Jiří LODR.

První ředitelkou místní charity se stala na základě doporučení místního faráře P.Petera Fořta paní ANNA ŽÁČKOVÁ. Činnost v této době spočívala v návštěvách starých a nemocných ve farnosti, ve sběru šatstva pro potřebné, který se skladoval po léta v pravé části velkého kostela Božího Těla v Kraslicích. Již sám název tohoto chrámu CORPUS CHRISTI v sobě zahrnuje všechny údy a členy patřící do živého Těla Kristova. T.zn. i nemocní, staří a zapomenutí. Nejen zdraví, silní! I malá kytička, návštěva u člověka, který čekal na pouhé slovíčko, pohlazení, dělá v těchto našich bratrech a sestrách hotové zázraky. Mimo to se pro účely i farní charity upravil i suterén kraslické fary, který sloužil a dodnes slouží k různým setkáváním. Za toto dílo patří obrovský dík nejen paní ředitelce, ale VŠEM, kteří se jakoukoliv formou zapojili do tohoto bohulibého díla.

Druhou ředitelkou místní charity se stala paní EVA NĚMEČKOVÁ. V naději na pokračování těchto aktivit, případně dalších, byla na základě doporučení místního faráře P.Petera Fořta do této funkce jmenována. V roce 2008 se budova fary ve Stříbrné stala na základě dlouhodobé výpůjčky mimo jiné i místem pro setkávání matek z azylových domů z plzeňské diecéze. Tyto matky a jejich děti nemají prostředky ani možnosti prožívat prázdniny či dovolené jako jiní. Chybí jim k tomu nejen finanční prostředky, ale i sociální zabezpečení. Z těchto důvodu se diecézní charita rozhodla využít tuto farní budovu v překrásném prostředí okolní přírody pro splnění přání nejen těchto dětí, ale i jejich často zklamaných matek. Tato pro mnohé „problémová skupina“ nese sebou samozřejmě i nemalé těžkosti. Jsme všichni DĚTI BOŽÍ, bratři a sestry Ježíšovi, děti Otce nebeského a přátelé a kamarádi Ducha svatého. A právě tento náš Bůh jako JEDINÝ je nám schopen dát pochopení, sílu a odvahu ke službě, která nepřináší IHNED odměnu! Diecézní charita s ostatními místními charitami po celém území diecéze se podílela na financování kompletní asanace interiéru stříbrnské fary. Pro informaci bylo do oprav díky těmto místním charitám investován necelý milion Kč. Byl to vklad „do vlastního“. Obrovský dík při opravách, úpravách všech těchto prostor patří výše jmenované paní ředitelce Němečkové a nejen jí, ale VŠEM přátelům a dobrovolníkům, kteří zde vytvořili nádherné prostředí. Bohužel pouze pro DVĚ setkání dětí z azylových domů. Tyto problémové děti zde neopatrností poničily právě nové zařízení. Na základě těchto zkušeností jsme ukončili návštěvy těchto dětí (s tím jsem souhlasil i já jako farář!) a prostory fary začaly sloužit jiným účelům, např. setkávání dětí z Tříkrálové sbírky, k setkávání dětí z okolí, k rekreaci rodin z blízka i daleka. Zařízení tedy přestalo sloužit původnímu záměru. Navíc do zcela obnoveného interiéru začalo zatékat. Proto se Římskokatolická farnost Kraslice, která zůstává vlastníkem fary, rozhodla uhradit generální opravu střechy a zateplení půdy (kolem 350tis.Kč). Až příliš pozdě si všichni zúčastnění uvědomili, že se postupně celá aktivita kolem FCH Kraslice stala podnikatelským záměrem paní ředitelky. Toto muselo skončit. Jistě vše kolem ukončení přineslo MNOHO ZKLAMÁNÍ u těch, kteří se tolik angažovali pro chod domu na faře ve Stříbrné. Zároveň však je nutno i pochopit, že je načase, vrátit vše k původnímu záměru, který měla Diecézní charita

Z Farního listu KRASLICKA:

Prozatímním řešením se stalo toto: přechodným ředitelem FCHK byl na základě doporučení místního faráře P.Petera Fořta jmenován současný ředitel Městské charity Plzeň pan Pavel Janouškovec. Zároveň se hledá SPRÁVCE objektu fary ve Stříbrné, který zabezpečí chod této budovy, hledá se nový ředitel FCHK. Věřím, když bylo vše vloženo do rukou Božích, že se pro budoucnost aktivit a intencí diecézní charity uskuteční vše jak ke cti boží, tak ke spokojenosti klientů z azylových domů, tak i ostatních – škol, skupin i rodin. Ať Bůh žehná tomuto dílu!  P.Peter Fořt dne 29.06.2013

 

Chcete prožít chvíle odpočinku na faře ve Stříbrné?  Kontakt na správu FCHK najdete na www.mchp.cz, kde bude v brzké době zřízena samostatná informace o životě a díle FCH Kraslice.

Kontakt na ubytování a informace – recepce Domova sv. Jiří – jedná se o domov pro seniory, který provozuje Městská charita Plzeň – tel. 379 821 111. Kontakt na pana ředitele: janouskovec@mchp.cz

Děkujeme za pochopení!!!

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 292694
Měsíc: 3494
Den: 143